AJANKOHTAISTA

2016  |  2017

3.4.2020

Koronaviruksen vaikutukset Valtion koulukodin toimintaan – hyvinvoinnin turvaaminen tärkeänä ohjaavana tekijänä

 

 

Valtion koulukodeissa lasten hoito, huolenpito ja opetus turvataan myös koronaviruksen aiheuttaman epidemian aikana. Koulukodeissa arjen elämän ja toimintojen järjestämisen lähtökohtana ovat kaikki ne valtakunnalliset ohjeet ja määräykset, joita on annettu virustartuntojen ehkäisemiseksi sekä mahdollisesti tartunnan saaneiden hoitamiseksi.

 

Kohtaamiset ja liikkuminen

Hallituksen ja viranomaisten antamien hygieniaa, liikkumista ja kokoontumisia koskevien ohjeiden huolellinen noudattaminen on meidän kaikkien vastuulla. Koska ihmisten liikkumisen rajoittaminen ja sitä kautta läheisten kontaktien välttäminen  on yksi keskeisistä epidemiaa hillitsevistä toimenpiteistä, on Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistanut, että ”vierailut lastensuojeluyksiköihin tulee minimoida lapsen lähimpiin henkilöihin ja perheeseen, ja vierailuja tulee yhteisymmärryksessä pyrkiä välttämään virustartuntojen ehkäisemiseksi. Kaikkien osapuolten tulee suosia puheluita ja videoviestintää ja välttää tapaamisia”.

 

Yhteistyössä hyvinvoinnin edistämiseksi

On tärkeää, että yhteistyössä lasten huoltajien ja sosiaalityöntekijän kanssa teemme voitavamme lapsiin ja henkilökuntaan kohdistuvan tartuntavaaran ehkäisemiseksi. Siksi lasten kotilomia harkittaessa, matkustamiseen ja kotipaikkakunnalla käyntiin liittyvät terveys- ja turvallisuusriskit selvitetään mahdollisimman tarkkaan ennen lopullista päätöksentekoa. Yhteistyössä lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijän kanssa loma- ja yhteydenpitosopimuksia voidaan tässä poikkeuksellisessa tilanteessa arvioida ja mahdollisuuksien mukaan sopia uudella tavalla.

 

Opetuksen järjestäminen

Valtion koulukodin koulun opetusjärjestelyissä otetaan huomioon jokaisen hyvinvointi. On tärkeä pyrkiä takaamaan ja ylläpitämään turvallisuuden tunnetta ja luottamusta myös tässä tilanteessa, josta selviämme yhdessä toimimalla ja lasten ajatuksia kuuntelemalla. Opetus järjestetään Valtion koulukodissa pääosin lähiopetuksena osastoittain huomioiden hallituksen ohjeistus. Oppilaan oppimissuunnitelmat ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmat on päivitetty jokaisen oppilaan oppimisen ja edistymisen tukemiseksi. Valtion koulukodin koulu tekee aktiivista yhteistyötä Opetus – ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kanssa.

 

 

LISÄTIETOJA:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta löytyy  ajankohtaista tietoa koronaviruksesta, ohjeita kansalaisille ja ammattilaisille sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin koskien koronavirusta. Lue lisää tästä

 

Sosiaali- ja terveysministeriön ohje: tartuntalain ja valmiuslain vaikutus liikkumisvapauteen sosiaalihuollon yksiköissä (1.4.2020).
Lue lisää tästä

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

10.3.2020

THL tutkii teatteritoiminnan mahdollisuuksia lastensuojelun sijaishuollon kehittämisessä

 

Sippolan koulukodissa käynnistyi 5.3.2020 teatterityöpajakurssi, jossa pyritään löytämään uusia tapoja itseilmaisuun ja tunteiden käsittelyyn. Teatterityöpajat toteutetaan Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön ja Valtion koulukotien yhteistyönä. Tutkimuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Jyväskylän yliopisto.

 

Monivuotisessa laadullisessa pitkittäistutkimuksessa (2017–2024) tarkastellaan taidelähtöisen työskentelyn vaikutuksia sekä koulukotiin sijoitettujen nuorten että koulukodin työntekijöiden hyvinvointiin. Tutkimusaineisto kerätään sekä kvalitatiivisilla että kvantitatiivisilla menetelmillä.

 

Hankkeen ensimmäinen teatteripajajakso pidettiin keväällä 2018 Vuorelan koulukodissa Nummelassa.

 

”Lukuisat havainnot tunneilmaisun ja sosiaalisten taitojen vahvistumisesta sekä uusista vuorovaikutuksen tavoista ovat tärkeitä tuloksia, joita on esitelty useissa kansainvälisissä tiedekongresseissa”, kertoo THL:n erikoistutkija Päivi Känkänen.

 

Ensimmäisessä tutkimuskokonaisuudessa selvitettiin nuorten kokemuksia teatteritoiminnasta. Keväällä 2020 käynnistyvä tutkimus keskittyy vuorostaan koulukotien työntekijöihin. Tutkimus kartoittaa mukana olevien työntekijöiden kokemuksia sekä haastatteluilla että kyselylomakkeella. Kiinnostus kohdistuu siihen, mitä ammatillisen kasvun mahdollisuuksia ja uusia näkökulmia teatterityöskentely työntekijöissä virittää sekä omaan itseen että tuttuihin nuoriin liittyen.

 

“Sain uusia kokemuksia ja opin itsestäni uusia asioita. Kun päätin lähteä mukaan, halusin samalla jollain tavalla haastaa ja ylittää itseni. Luulen, että myös henkilökunta näki minussa piilossa olleen lahjakkuuden. Opin lisää itsestäni”, kertoi nuori kokemuksistaan teatterityöpajalla.

 

Työpajoissa paneudutaan teatteri-ilmaisun keinoin muun muassa stigman ja leimautumisen pelon teemaan, joka koskettaa kaikkia lastensuojelun piirissä olevia lapsia ja nuoria.

 

Tutkimus tuottaa eri näkökulmista tutkittua tietoa taideilmaisun mahdollisuuksista lastensuojelussa. Tuloksia raportoidaan sekä kotimaisissa että kansainvälisissä, vertaisarvioiduissa tiedejulkaisuissa ja kongresseissa. Hankkeen ensimmäinen julkaisu on tällä hetkellä vertaisarvioitavana Nordic Journal of Arts, Culture and Health -lehdessä.

 

Lisätietoja

Valtion koulukodit

Kansallisteatterin Kiertuenäyttämö

Blogi 3.6.2019: Taiteen paikkaa raivataan rakenteisiin vauhdilla

Blogi 25.7.2018: Taiteesta lisävirtaa lastensuojeluun

Blogi 5.4.2018: Teatteri tulee koulukotiin

 

 

Päivi Känkänen

erikoistutkija

THL

puh. 029 524 7167

etunimi.sukunimi@thl.fi

 

Marko Manninen

erikoistutkija

THL

puh. 029 524 8858

etunimi.sukunimi@thl.fi

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

5.3.2020

Väestöliiton ja Vuorelan koulukodin yhteistyö

 

Väestöliiton ja Vuorelan koulukodin tämän vuoden kestävä yhteistyö käynnistyi eilen, kun Väestöliiton nuorten seksuaalikasvatuksen asiantuntija Sari Hälinen kävi kouluttamassa Vuorelan henkilökuntaa nuorten seksuaalisuuteen ja seksuaalikasvatukseen liittyvissä teemoissa. Yhteistyöhömme tulee kuulumaan mm. henkilökunnan koulutusta, nuorten päiviä sekä vanhempien oma ilta.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

25.2.2020

Valtion koulukotien ensimmäinen Care Day -päivä

 

Tunnelmia ja juhlafiiliksiä valtion koulukotien ensimmäisestä Care Day -päivästä jossa juhlistettiin sijaishuollossa asuvia tai asuneita lapsia ja nuoria sekä heistä välittäviä henkilöitä.

 

     

     

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

21.2.2020

Care Day päivää vietetään valtion koulukodeissa 21.2.2020

 

 


Care Day-päivänä juhlistetaan sijaishuollossa asuvia tai asuneita lapsia ja nuoria sekä heistä välittäviä henkilöitä. Tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa 21. päivä helmikuuta.

 

Päivän ideana on nostaa esiin sijoitettujen lasten ja nuorten ääntä ja oikeuksia sekä yhdistää sijaishuoltoon liittyviä henkilöitä keskustelemaan ja jakamaan tietoa sijaishuollosta. Care Day -juhlapäivän taustalla on ajatus, että jokainen lapsi sijaishuollossa kokee olevansa arvostettu ja rakastettu ja näkee maailman täynnä mahdollisuuksia.

 

Sä olet just jees!

Valtion koulukodeissa Care Day-päivää juhlitaan monin eri tavoin nostamalla esiin jokaisen nuoren ainutlaatuisuus. Juhlapäivää vietetään yhdessä maljoja nostaen ja juhlakahveja juoden. Nuoret valmistavat omia Care Day -lippuja, jotka saavat iloisesti hulmuta tänä tärkeänä päivänä ja tästä lähtien myös tulevina vuosina.

 

Päivän ohjelmassa on muun muassa paintballia, yhteistä leffan katsomista, elämyspedagogista seikkailua, yhteistä juhla-aterian valmistusta, pieniä henkilökohtaisia muistamisia omahoitajilta, herkkuhetkiä ja ennen kaikkea yhdessä oloa. Koulukotikouluissa päivä päättyy yhteiseen hymypiiriin, jossa nimetään jokaisen vahvoja puolia ja kiitetään hyvistä teoista viikon ajalta.

 

 

Lisätietoja Pesäpuun sivuilta

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

19.12.2019

Hyvää joulunodotusta ja mukavaa loma-aikaa kaikille!

 

Toivottaa Valtion koulukodit

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

19.12.2019

110-vuotias Sippolan koulukoti juhlatunnelmissa

 

110-vuotias Sippolan koulukoti juhli 6.12.2009 alkanutta toimintaansa kiitollisin ja luottavaisin mielin. Juhlissa mukana olivat Matti Salminen, Kari Räntilä ja Tuija Lindberg, joilla on yhteensä 65 vuotta kokemusta koulukodin johtamistyöstä.

 

     

kuvat: Kari Huusari

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

19.12.2019

Jokavuotinen piparkakkutalokilpailu Lagmansgårdenin koulukodissa

 

Jokavuotinen piparkakkutalokilpailu herätti jälleen innostusta sekä inspiraatiota sekä nuorissa että aikuisissa! Katsotaan mikä talo on tänä vuonna makein!

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

13.12.2019

Blogi: "En tullut tänne hukattavaksi" – nuoren kuunteleminen kannattaa

 

Päivi Känkäsen blogissa kerrotaan nuoren kuuntelemisen tärkeydestä ja Valtion koulukotien Arjen osallisuuden työkalut –kehittämisprosessin ”ensimmäisistä hedelmistä”, kun työntekijät haastattelivat nuoria tärkeistä aiheista koulukotiin liittyen.

 

Lue koko blogi tästä

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

20.11.2019

Uusia osastoja Liminkaan

 

Limingan koulutuskeskuksessa on aloitettu uudisrakennuksen rakennustyöt. Limankaan tulee tilat kolmelle osastolle ja neliöitä tulee lisää lähes tuhat. Osastojen suunnittelussa on ollut mukana koulukodin henkilökuntaa, jotta ne parhaalla mahdollisella tavalla vastaisivat sinne muuttavien nuorten tarpeisiin. Limingan väki odottaa innolla rakennuksen valmistumista tulevana vuonna.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

13.11.2019

”Aikuisen on aina uskottava, että tästä lapsesta saattaa tulla mitä vain …”

 

Kuvan ajatus on osa erään koulukodissa asuvan nuoren vastauksesta, kun häneltä kysyttiin miten nuoria voi saada mukaan arjen toimintoihin. Käynnissä on valtion koulukotien kanssa lähes vuoden kestävä ARJEN OSALLSUUDEN TYÖKALUT –kehittämisprosessi, jossa yhdessä työntekijöiden ja nuorten kanssa vahvistetaan jo olemassa olevia ja kehitetään uusia työvälineitä.

 

Viime viikon työpajapäivissä työstimme nuorten motivointi, lupa kasvattaa, ennakoiva yhteistyö ja ammattitaitoiset työntekijät –teemaryhmien kautta nuorten osallisuutta. Jokaisella teemaryhmällä oli käytettävissä välitehtävinä kerättyjä nuorten vastauksia, joiden avulla myös uudet työvälineet rakentuvat ja konkretisoituvat.

 

Teematyöskentelyn lisäksi pohdimme nuorten osallisuutta kiintymyssuhteen näkökulmasta, Tiina Koskelan luotsaamana seitsemää tapaa rakastaa ja Onni Westlundin & co kanssa Care day:n toteutumista valtion koulukodeissa.

 

Koimme yhdessä raikkaat ja innostavat päivät! ”Keskustelun aiheina olleet asiat ovat koskettaneet ja kolahtaneet”, totesi yksi osallistujista palautteessaan. Seuraaviin työpajapäiviin jäi paljon mietittävää.

 

#Pesäpuu20 #xketju #up2us #turvallinensijaishuolto

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

04.11.2019

Lagmansgårdenin syysleiri Kokkolan Villa Elbassa

 

Lagmansgårdenin syysleiri toteutettiin 22.-24.10.2019 Kokkolan Villa Elbassa. Yövyimme mukavasti leirikeskuksessa ja ohjelmaan kuului mm. maastopyöräilyä, kokkausta maastossa sekä suppi-lautailua ja saunomista. Palaute nuorilta oli hyvää: lisää leirejä!

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

13.10.2019

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 2019

 

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 2019 järjestettiin 1.–2.10. Tampere-talolla. Valtion koulukodeilla oli oma esittelypiste, jossa lastensuojelun ammattilaiset kertoivat Valtion koulukotien kuulumisia ja esittelivät toimintaansa. Tänä vuonna olimme Digi-kylässä. Esittelimme muun toiminnan yhteydessä uutta raportointiohjelmistoa, jossa

 

Wilma-päiväkirjatiedon tuntimerkintöjen hyödynnetään tehokkaasti oppilaan kehittymisen kuvantamisessa. Arjen pedagogisesta tukityökalusta tuntityön ja -käyttäytymisen ohjaamisessa kerrotaan lisää keväällä 2020.

 

Kiitos kaikille ständillä käyneille!

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

30.09.2019

Vuorelan koulukodin porukkapäivät 2019

 

Vuorelan koulukodin henkilöstö kokoontui 20. kerran porukkapäiville koulutuksen ja työn kehittämisen merkeissä. Tänä vuonna koulutuksen aiheena oli syväluotsaus päihdemaailmaan. Kouluttajina toimivat päihdetyön ammattilaiset Tuula Sillanpää ja Petri Syrjätie sekä kokemusasiantuntija Jonne Rittola.

 

Koulutus sisälsi paljon tietoa päihdemaailmasta ja siitä irtaantumisen haasteista. Koulutuksessa käytettiin menetelmänä mm. draamaa, joka osallisti myös kuulijat. Koulutus herätti ajatuksia mm. siitä miten kuulemme nuoria ja miten voimme motivoida heitä pois päihdemaailmasta.

 

Toisena päivänä pysähdyimme oman työmme äärelle ja suunnistimme upeisiin maisemiin, jossa mietimme omaa ammatillisuuttamme. Tarkastelimme työtämme sekä ammatillisuutta niin työhyvinvoinnin kuin työn kehittämisenkin näkökulmasta.

 

Lopuksi saimme vielä rentoutua joogan parissa. Parasta päivissä oli koulutuksen lisäksi yhdessäolo ja hyvä yhteishenki. Tiedon ja taidon lisäksi koulukotityössä tarvitaan myös yhdessä tekemisen meininkiä, jota meiltä Vuorelasta löytyy.

 

    

Draamaharjoitus, jossa aikuinen esittää nuorta.                Kuvitteellinen draamaharjoitus nuoren viikonloppulomasta päihdeperheessä.

 

 

Kouluttaja Petri Syrjätie kertoo miten kohdataan asiakas, jolla ei ole omaa halua kuntoutua.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

10.09.2019

Sairilan perheleiri

 

Sairilan perheleiriä vietettiin rennoissa ja vielä kesäisissä tunnelmissa 6.-7.9.2019. Ohjelmaan kuului perjantai-illan osalta yhdessäoloa Sairilan rantasaunalla sekä kesäharrasteita. Maittavan ruoan lomassa kisailtiin myös leiriolympialaiset. Lauantai aloitettiin yhteisellä aamiaisella, jonka jälkeen perheet kävivät keilaamassa; leiri päättyi ohjaajien tekemään lounaaseen osastoilla. Kiitos kaikille mukanaolijoille!

 

Nuoret toivoivat jatkoa leirille ja ohjelmaakin jo mietittiin eli jatkoa luvassa keväthankien aikaan.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

05.09.2019

Sveitsiläisiä vieraita tutustumassa suomalaiseen lastensuojeluun

 

Syyskuun ensimmäisellä viikolla saimme vieraaksemme Sveitsistä neljä lastensuojelun ammattilaista. Heitä kiinnosti erityisesti sijoitettujen lasten palvelut ja erilaiset tukimuodot. Toiveena  oli myös saada näkökulmia, miten Suomessa on rakennettu laadukas systeemi sijoitetuille lapsille. Vierailun aikana he tutustuivat THL:n ja Valtion koulukotien toimintaan sekä suomalaiseen perusopetukseen ja erityiseen tukeen. He vierailivat Sairilan koulukodissa sekä Espoon kaupungin Poijupuiston lastensuojelupalveluissa sekä Helsingin Diakonissalaitoksella.

 

Suuri kiitos yhteistyöstä kaikille!

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

02.09.2019

Arjen osallisuuden työkalut

 

Valtion koulukotien yhteinen kehittämisprosessi (2019-2020) käynnistyy 1. työpajapäivillä 5.-6.9.2019 Jyväskylässä. Mukaan on ilmoittautunut 24 innokasta työntekijää.

 

Kehittämisprosessin tavoitteena on kehittää nuorten osallisuutta vahvistavia omaohjaajatyövälineitä. Yhteisessä prosessissa luodaan uusia nuorten vaikuttamisen tapoja arjen rakenteisiin ja vahvistetaan työntekijöiden omaa ammatti-identiteettiä. Nuoret ovat mukana etukäteistehtävien tekemisessä, välitehtävien reflektoinnissa, prosessin arvioimisessa ja talvella 2020 pidettävässä Nuorten foorumissa.

 

Lisätietoja tästä

 

Kuva: Päivi Känkänen

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

01.07.2019

Lagmansgårdenin kesäleiri

 

Vietimme Lagmansgårdenin nuorten kanssa mukavaa kesäleiriä 26.-28.6.2019. Saimme uida, meloa, rakentaa hiekkalinnoja sekä saunoa ja syödä hyvin parhaassa seurassa ja mahtavassa ympäristössä.

 

  

 

  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

24.06.2019

Iso kalasaalis

 

Limingan nuoria kävi juhannuksena, useana päivänä, Utajärven Valkeisjärvellä kalassa. Sää vaihteli, niin kuin Suomen kesässä yleensäkin: satoi ja paistoi. Sääskiäkin riitti mukavasti. Siitä huolimatta kalasaalis oli huippu hyvä. Kuvassa siikoja.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

10.06.2019

Visitors in Sippola

 

A rich and productive exchange of ideas occurred on 08.05.19 at Sippola Reform School. Tuija Lindberg, the staff, and youth welcomed special education Professor Peter Leone from the University of Maryland, law Professor Joe Tulman from the University of the District of Columbia, and special education Professor Joseph Gagnon from the University of Helsinki. Everyone benefited from exploring the strengths and needs of the USA and Finnish systems. Groundwork was set for future collaborative efforts.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

03.06.2019

Blogi: Koulukodeissa uskotaan taiteen voimaan

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on pitkät tutkimusperinteet taiteen ja kulttuuritoiminnan hyödyntämisestä erityisesti lastensuojelussa, jossa monimuotoisten työtapojen kehittäminen ja tutkiminen on pysyvä haaste ja intressi.

 

THL:n alaisuudessa toimivat valtion koulukodit ovat tärkeä ikkuna lastensuojelun maailmaan. Ensimmäinen taidepainotteinen tutkimus- ja kehittämiskokonaisuus käynnistyi valtion koulukodeissa jo yli 20 vuotta sitten yhteistyössä Taideteollisen korkeakoulun kanssa. Työ on jatkunut siitä lähtien keskeytyksettä.

 

Päivi Känkänen

THL, erikoistutkija

 

Lue koko blogi tästä

 

     

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

29.05.2019

Laadukasta toimintaa, työterveyttä ja –turvallisuutta

 

Limingan koulutuskeskus on jälleen auditoitu Inspectan toimesta ja sertifikaatit uusittu. Limingan laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä ISO 45001:2018 vaatimukset.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

28.05.2019

Viimeisen kouluviikon tunnelmia Sippolassa

 

Kuva: Päivi Känkänen

 

Jo saapui suven aika

ja kesän ihanuus,

tää vehreys, sen taika

on aina ihan uus.

 

Nyt linnut sinitaivaan

kauniisti visertää,

ja aallon kaarnalaivaan

käy reima tuulispää.

 

Se vuosi vuoden jälkeen

mun valtahansa saa,

oot vehmastoista kaunein,

sä kesäöiden maa!

 

Tsemppiä viimeiseen kouluviikkoon ja aurinkoista kesää kaikille toivottaa Sippolan koulukodin väki!

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

24.05.2019

Sippolassa vietettiin perhepäivää

 

Sippolassa vietettiin perhepäivää 18.5.2019. Aamu alkoi aamupalalla ja perhepäivässä oli myös lounas ja iltapäiväkahvit. Lounaalla oli tarjolla kaikenlaista hyvää niin kuin myös aamupalalla ja kahveilla. Ohjelmassa oli päivän aikana kaikkea hauskaa; leikimme mm. sananlaskuleikkiä ja valokuvasuunnistusta. Sananlaskuleikissä piti arvata loppu jostain sanonnasta ja valokuvasuunnistuksessa piti suunnistaa valokuvien avulla. Sää suosi perhepäivän viettoa Sippolassa.

 

     

 

Teksti: Oppilaan kirjoittama

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

09.05.2019

Katso peiliin. Kuka katosi? -esitys ja työpaja Sairilassa

 

Teatteripedagogi Mirjami Heikkisen sooloesitys Katso peiliin. Kuka katosi? oli 8.5.2019 vuorostaan Sairilan koulukodissa. Esitys ja siihen kytketty Unelma-työpaja ovat saaneet koulukodeissa innostuneen vastaanoton tänä keväänä. Vielä on jäljellä kaksi koulukotia ennen kuin kiertue päättyy.

 

        

Ensimmäisessä kuvassa taiteilijavieraat Pippa Jämsén ja Mirjami Heikkinen kotimatkalla junassa.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

07.05.2019

Vieraita Sippolassa

 

Luokassamme kävi viime viikolla vieraita Sosiaali-ja terveysministeriöstä. He kyselivät meiltä monia asioita; esimerkiksi sitä kuinka viihdymme Ilometsän Eholla ja mitkä ovat hyviä ja huonoja puolia Eholla. Heitä kiinnosti myös meidän suunnitelmamme tulevaisuudessa Ehon jälkeen. Heidän kanssaan oli ihan mukava jutella.

 

 

Teksti: Oppilaan kirjoittama

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

02.05.2019

Lukuliike koulussa on vauhdissa – esikuvat ja innostavat sisällöt saavat tarttumaan kirjaan!

 

Vuorelan koulu sai vieraakseen kulttuuritoimittaja Aleksis Salujärven ja Atomirotta-yhtyeen rap-artisti Mikko Sarjasen. He tulivat pitämään kouluumme työpajaa 3.4.2019 klo 9-12. Työpajaan osallistuivat ne koulumme oppilaat, joita kiinnosti raptyöpaja eli kahdeksan nuorta.

 

Sanat haltuun -raptyöpajassa innostettiin ja keskusteltiin teksteistä ajatuksella ”Kuka puhuu?” ja ”Kenelle puhutaan?”. Räppitekstien kautta puhujan tunnistaminen havainnollistaa lukutaitoa konkreettisesti.

 

”Kuka säkeissä puhuu? Kenelle hän osoittaa sanansa? Onko tarina totta? Onko se uskottava?” Vieraat olivat hyvin vaikuttuneita nuorten osallisuudesta ja vastauksista. Yhteistyö vieraiden kanssa jatkuu uusien työpajojen merkeissä.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

02.05.2019

Retki sirkukseen Sippolan koulukodilta

 

Sippolan koulukoti teki retken Sirkus Finlandian esitykseen Inkeroisissa. Sirkukseen lähti iso joukko nuoria. Ilta oli erittäin onnistunut ja kaikki nauttivat esityksistä. Kiitos Sirkus Finlandialle hienoista esityksistä!

 

     

Kuvat: Sanna Tilli

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

01.04.2019

Valtion koulukotien ja Kansallisteatterin kiertuenäyttämön yhteistyö jatkuu vuonna 2019

 

Vuonna 2018 toteutettu Rikos ja Rangaistus -työpajajakso ja esityskiertue saavat nyt jatkoa.

 

Vuonna 2019 on vuorossa KATSO PEILIIN. KUKA KATOSI? -kiertue, joka suuntautuu kaikkiin viiteen koulukotiyksikköön. Kiertue starttaa 3.4.2019 Sippolan koulukodista ja päättyy 29.5.2019 Lagmansgårdenin koulukotiin. Mirjami Heikkisen sooloesitys “Katso peiliin. Kuka katosi? tutkii nuoruutta, kasvamista, roolileikkejä, levottomuutta ja rauhaa. Esitys yhdistää raikkaasti runonlausuntaa ja fyysistä ilmaisua sekä törmäyttää proosarunoa äännerunouteen, nonsenseen ja räppiin.

 

Esityksen jälkeen järjestettävässä työpajassa uppoudutaan unelmiin ja haaveisiin. Työpajan suunnittelijoina ja ohjaajina toimivat tanssipedagogi, tanssija Pippa Jämsén sekä esityksen näyttelijä, teatteripedagogi Mirjami Heikkinen.

 

Lue hankkeesta lisää tästä

 

 

Kuva: Maarit Kytöharju

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

01.04.2019

Ennätysmäärä osallistujia Vuorelan perheleirillä

 

Maaliskuisena viikonloppuna Sääksin leirikeskus Hyvinkäällä täyttyi koulukodin nuorista ja heidän perheenjäsenistään. Osallistujien ikähaitari oli 2 -58 -vuotta. Leirillä teemana oli tulevaisuus, voimavarat ja myönteiset muutokset. Tärkeimmiksi selviytymistä vahvistaviksi tekijöiksi vanhemmat ja nuoret nimesivät perheen ja läheisverkoston tuen sekä nuoren oman motivaation. Vanhemmat kokivat, että koulukodissa olon aikana nuoressa oli tapahtunut paljon myönteisiä muutoksia ja henkistä kasvua.  Perheleirille kokoonnutaan jälleen syksyllä 2019.

 

     

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

27.03.2019

Lumenveistokisoja Sairilassa

 

Kevättalven lumilla 21.3.2019 vietettiin Sairilassa lumenveistokisoja. Aikuiset ja nuoret loihtivat pihaan erilaisia luomuksia raadin arvioitavaksi.

 

     

  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

27.03.2019

Sairilan perheviikonloppu

 

Sairilassa vietettiin perheviikonloppua 15.-16.3.2019. Päiviin mahtui monenmoista yhteistä olemista ja tekemistä  mm. pitsansyönnin, keilauksen, uimisen, laskettelun, pulkkailun, pilkkimisen, makkaranpaiston ja nokipannukahvien merkeissä.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

22.03.2019

Kiekkolegenda ja kokemusasiantuntija Marko Jantunen luennoi Limingassa 21.-22.3.2019

 

Marko Jantunen oli huippukiekkoilija, jonka päihderiippuvuus vei pohjalle. Hän menetti elämässään lähestulkoon kaiken mutta selätti sairauden ja kiertää nyt kertomassa kokemuksistaan nuorten parissa. Tavoitteena on, että kevääseen 2020 hän on tavoittanut luennoillaan 100 000 nuorta.

Limingan koulutuskeskuksen nuoret ja henkilökunta pitivät erityisesti Markon rehellisestä esiintymistavasta ja hänen kyvystään puhua asioista niiden kansankielisillä nimillä mitään kaunistelematta. Hän vastasi avoimesti nuorten esittämiin kiperiin ja henkilökohtaisiin kysymyksiin. Markon tarinan sanoma ja toivo siitä, että hankalistakin tilanteista voi selvitä ottamalla apua vastaan, jää elämään Limingan koulutuskeskuksen arkeen pitkäksi aikaa.

 

 

Kuvassa Kylliälän koulun apulaisrehtori Teemu Heikkinen ja Marko Jantunen

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

05.03.2019

Valtion koulukodeille uusi johtava rehtori

 

Hei,

Olen Valtion koulukotikoulujen uusi johtava rehtori ja aloitin virassa helmikuun alussa. Pitkä urani erityisopetuksessa toi minut uudenlaisen haasteen äärelle. Minulle on tärkeää opetuksen järjestämisessä tehdä arvokas näkyväksi.  Olen uteliaana ja ilolla tehnyt tutustumiskäyntejä Valtion koulukoteihin ja niiden yhteydessä toimiviin kouluihin. Jokaisella oppilaalla on oma tarinansa. Oppilas ansaitsee tulla kohdatuksi, kuulluksi ja nähdyksi. Jokaisella oppilaassa on paljon hyvää. Olen liikuttunut monista keskusteluista, taidonnäytteistä, avoimuudesta ja oppilaiden halusta olla kontaktissa näillä käynneilläni.

 

Aikuisen tehtävä on strukturoida kasvatus ja opetus niin selkeäksi, että oppilaan omat yksilölliset taidot ja vahvuudet pääsevät kukoistamaan. Henkilökunta on sitoutunut kasvattamaan ja opettamaan yhdessä laadukkaan hoidon ohella oppilasta saavuttamaan oman parhaimpansa, jotta matka kohti päättötodistusta olisi jokaiselle myös mahdollisuus omien vahvojen puolien tunnistamiseen, taitojen kiinnittymiseen sekä  kasvun asenteen omaksumiseen. Valtion koulukotikouluilla on merkityksellinen tehtävä oppilaan hyvinvoinnin tukemisessa sekä tulevaisuuden valopilkkujen kasvattamisessa yhdessä oppilaiden kanssa. Olen etuoikeutettu saadessani kehittää koulukotikouluja asiantuntijoiden ympäröimänä THL:lla, yhteistyössä Opetushallituksen sekä Valtion koulukotien koko henkilöstön kanssa.

 

Kohtaamisia odottaen,

Tiina Korpela-Liimatainen

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

22.02.2019

Talviloma

 

Eri puolilla Suomea Valtion koulukodeissa vietetään koulujen talvilomaviikkoja. Mukavaa ja rentouttavaa loma-aikaa kaikille!

 

(kuva: Päivi Känkänen)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

14.01.2019

Vuoden harkkapaikka 2018

 

Sairilan koulukodille ovat tulevat kasvatus- ja hoitoalan ammattilaiset tärkeitä ja siksi harjoitteluihin panostetaan erityisesti. Vuoden harkkapaikka 2018 -tunnustus tuntuukin tästä syystä erityisen hyvältä.

 

Vuoden harkka 2018 -diplomi

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

13.12.2018

Koulukotitutkimus esillä Fresh from campus-tapahtumassa

 

Tutkija Heli Talaslampi esitteli Helsingin yliopiston Fresh from campus -tapahtumassa tuoreita tutkimustuloksiaan koulukotitaustaisten nuorten jatko-opinnoista. Esitys herätti vilkasta keskustelua. Tulosten mukaan koulukotitaustaisten nuorten jatko-opinnot jäävät kesken huomattavan usein, mikä haittaa myöhempää työllistymistä. Pidempi koulukotisijoitus sekä jälkihuolto koulukodissa ennustivat molemmat parempaa kouluttautumista. Tulokset liittyvät Talaslammen erityispedagogiikan väitöskirjatutkimukseen, ja niiden pohjalta kirjoitettu kansainvälinen artikkeli valmistuu vuoden 2018 lopulla.

 

KATSO TAPAHTUMAN VIDEOT

Heli Talaslampi - Koulukotinuorten jatko-opinnot

Fresh from Campus: Nuoret - unta, uhoa ja politiikkaa

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

11.12.2018

Meidät on vertaisarvioitu

 

Pesäpuu ry:n vertaisarvioitsijat kävivät Sairilan koulukodissa haastattelemassa nuoriamme marraskuussa siitä, millaista elämä koulukodissa heidän mielestään on. He ovat kehittäneet mallin yhdessä Jyväskylässä olevien Sankarit -kehittäjäryhmän kanssa ja soveltaneet sen koulukodin maailmaan. Malli sai Valtakunnallisilla Lastensuojelupäivillä 25.9.2018 kunniamaininnan Kunnallinen lastensuojeluteko 2018 -kilpailussa.

 

Vertaisarviointi lastensuojelun sijaishuollossa on uusi ja pilotointivaiheessa oleva asiakaspalautemalli, joka korostaa nuorten osallisuutta omassa asuinympäristössään. Nyt arviointi toteutettiin ensimmäisen kerran koulukodissa. Arviointi toi esille nuorten näkökulmasta paljon toimivia asioita mutta myös kehitettävää, yhteistä toimintaa voisi olla enemmän, palavereihin valmistautua nuoren kanssa yhdessä paremmin, kaiken tekemisen tulisi olla perusteltua. Me koulukodin työntekijät saimme palautteen kautta eväitä oman työmme kehittämiseen ja arviointeja varmasti jatketaan tulevaisuudessakin.

 

Lue lisää tästä

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

23.11.2018

Vuorelan eholla räpätään!

 

Ehon nuoret käsittelevät tunteita mm. kirjoittamalla räppejä. Niitä on porukalla treenattu bändikerhossa ja koulussa musiikintunneilla. Neuvotteluhuone muuntuu näppärästi myös äänitysstudioksi ja kuvissa onkin ensimmäiset äänitykset käynnissä. Kappaleen sanomana ”terveiset sosiaalityöntekijälle”.

 

Projektin alla on eho-aiheisen kappaleen työstäminen ja musiikkivideon tekeminen. Kappale ja video julkaistaan eho-osaston joulujuhlassa taidenäyttelyn yhteydessä 20.12.2018.

 

Yhdessä tekeminen on hauskaa ja rakentaa yhteishenkeä!

 

     

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

12.11.2018

Porrastreenillä kaamoksen kaatoon

 

Limingan Kylliälän koulu vietti 7.11.2018 liikuntatunnit porrastreenien merkeissä Kempeleen Köykkyrissä. Kesällä rakennetuissa portaissa on 155 askelmaa. Niissä on todella hyvä juosta, kävellä tai hyppiä. Treenistä saa niin hyvän mielen, että syksyn synkkyyskin hetkeksi unohtuu!

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

26.10.2018

Blogi Valtion koulukotien vastuullisesta kehittämisestä

 

Lue blogi kokonaisuudessaan tästä.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

22.10.2018

Voimia arkeen perheleiriltä

 

Vuorelan koulukodin seitsemäs perheleiri pidettiin tällä kertaa Sääksin leirikeskuksessa Hyvinkäällä 28.-30.10.2018. Osallistujia oli yhteensä 25, nuoria ja perheenjäseniä. Osa leiriläisistä oli mukana jo kolmatta kertaa. Aurinkoiseen syysviikonloppuun kuului yhteistä toimintaa, kohtaamisia ja tärkeiden asioiden äärelle pysähtymistä sekä yhdessäoloa ja hyvää ruokaa. Leirillä vanhemmilla oli mahdollisuus viettää kiireetöntä aikaa oman nuorensa kanssa. Erilaisten tarinoiden jakaminen vahvisti vertaistuen merkitystä luoda toivoa ja uskoa selviytymisestä. Jokainen perheleirille osallistuja oli halukas tulemaan uudestaan ensi keväänä!

 

     

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

12.10.2018

Tyttöjen oikeuksien päivän viettoa

 

Limingan Kylliälän koulun tytöt olivat Oulussa viettämässä maailman laajuista Tyttöjen oikeuksien päivää. Tyttöjä hemmoteltiin kosmetologikoululla niskahartia hieronnalla. Sen jälkeen he kävivät katsomassa Toripoliisi –patsasta, jolle Plan -järjestö oli päivän kunniaksi laittanut kaulaan pinkin huivin. Päivän lopuksi tytöt herkuttelivat vielä ravintolassa hyvällä ruualla.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

08.10.2018

Valtion koulukodit mukana Eusarf-konferenssissa

 

Eusarf 2018 XV kansainvälinen konferenssi pidettiin 2.-5.10.2018 Portugalin Portossa. Eusarf on tieteellinen yhdistys joka on paneutunut sijaishuollon ja perhehoidon kysymyksiin lastensuojelussa. Tänä vuonna Eusarfissa oli yli 700 osallistujaa 45 eri maasta. Uusinta tutkimus- ja kehittämistietoa ammentamassa oli myös valtion koulukotien johtoa sekä THL:n tutkijat, jotka olivat konferenssissa esittelemässä koulukodeissa toteutettua teatterihanketta.

 

 

      

Konferenssikeskus, jossa Eusarf pidettiin.

 

      

Vasemmalla valtion lastensuojeluyksiköiden johtaja Matti Salminen,      THL:n erikoistutkijat Marko Manninen ja Päivi Känkänen.

oikealla Lagmansgårdenin johtaja Carl-Johan Strömberg.

 

LISÄTIETOA:

www.eusarf2018porto.com/en/information

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

25.09.2018

Valtion koulukodit mukana lastensuojelupäivillä Turussa

 

Valtion koulukodit ovat vahvisti mukana valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä. Logomossa Turussa järjestettävillä lastensuojelupäivillä 25-26.9.2018 Valtion koulukodeilla on oma esittelypiste, jossa on tavattavissa lastensuojelun ammattilaisia kertomassa Valtion koulukotien kuulumisia ja esittelemässä toimintaansa.

 

Valtion koulukotien Limingan koulutuskeskuksen johtaja Teija Tuuliainen on mukana myös keskiviikon alaseminaarin Tasa-arvoinen lastensuojelu laadukkaasti ja vaikuttavasti -paneelikeskustelussa aiheesta Lastensuojelun laadunarviointi ja kehittäminen.

 

 

    

 

    

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

13.09.2018

Vierailu Maltan yliopistossa

 

Erikoistutkijat Marko Manninen ja Päivi Känkänen olivat kertomassa 7.9.2018 Maltan yliopistossa "European Research Networks Sociology of the Arts" -konferenssissa Valtion koulukotien ja Kansallisteatterin kiertuenäyttämön yhteistyönä toteuttaman ”Rikos ja rangaistus” -teatteriprojektin ja siihen liittyvän tutkimuksen ensimmäisistä tuloksista. Aihe herätti kiinnostusta ja sitä pidettiin merkittävänä avauksena.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

12.09.2018

Koulukotien henkilöstö on mukana tekemässä yhteistä valtakunnallista kehittämistyötä lasten ja perheiden hyväksi

 

Yhteisiä teemoja ovat lasten ja perheiden osallisuus ja sen vahvistaminen, verkostoituminen ja kokemusasiantuntijatieto.

Lue syksyn ensimmäinen LAPE Kymenlaakson uutiskirje tästä.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

24.08.2018

Vertaistukiryhmä Valtion koulukoteihin sijoitettujen nuorten vanhemmille ja läheisille

 

Tapaamisten tavoitteena on tarjota nuorten vanhemmille ja läheisille tilaisuus saada vertaistukea toinen toisiltaan, mahdollisuus yhteisiin keskusteluihin ja koko perheen hyvinvoinnin tukeminen.

 

Ryhmä kokoontuu Helsingissä  syksyn 2018 aikana.

Tervetuloa mukaan!

 

Lisätietoja:

Mia Melkinen p. 029 524 4308

erityistyöntekijä, sairaanhoitaja

mia.melkinen@valtionkoulukodit.fi

 

Paula Kerola, p. 029 5244 624

erityistyöntekijä, psykoterapeutti

paula.kerola@valtionkoulukodit.fi

 

Mari Havukorpi, p. 029 524 4706

erityistyöntekijä, perhetyöntekijä

mari.havukorpi@valtionkoulukodit.fi

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

13.07.2018

Sippolan suosittu musiikkileiriviikko

 

Sippolan koulukodin heinäkuinen musiikkileiriviikko sai suurta suosiota. Beatteja väännettiin suurella tunteella ja lopputuloksena syntyikin mukavasti uusia biisejä. Tästä voi hyvillä mielin jatkaa lomailua!

 

Kuva yhdestä musanurkkapisteestä.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

03.07.2018

Kesän perheviikonloppu Sairilassa

 

Sairilassa vietettiin kesän perheviikonloppua 29.-30.6.2018 yhdessä tekemisen ja olemisen merkeissä. Ohjelmassa oli mm rantasaunailua, lettujen paistoa kodassa, voltteja SuperCornerissa ja rohkeimmat uskaltautuivat suppailemaankin Saimaalla, vaikka ilma ei tällä kertaa niin kesäinen ollutkaan.

 

Tuulisessa perheviikonlopussa oli mukava tunnelma.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

05.06.2018

Taidenäyttely ja kevätkonsertti Vuorelan Marikossa

 

Vuorelan koulukodin erityisen huolenpidon osastolla vietettiin mieleenpainuvaa kesäaamua 1.6.2018. Osaston nuoret järjestivät yhdessä henkilökunnan kanssa taidenäyttelyn ja kevätkonsertin osaston terassilla. Bänditoiminta on ollut suosittu harrastus ja musisointiin esiintymislavalla osallistuivat kaikki nuoret opettajineen. Konsertin jälkeen kohoteltiin maljoja useiden pienten puheiden kera ja tutustuttiin taidenäyttelyyn.

 

Uusi osastorakennus otettiin käyttöön huhtikuun alussa. Valoisissa tiloissa on 4-paikkainen erityisen huolenpidon osasto Marikko ja 6-paikkainen poikien osasto Hongikko.

 

  

Juhlaohjelma esitettiin aurinkoisella terassilla.                           Erityisen huolenpidon osaston opettajat Esa ja Elina Alavillamo.

 

  

Nuorten taiteilijoiden taideteoksia taidenäyttelyssä.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

30.05.2018

Vertaistukitapahtuma Lagmansgårdenilla 26.5.2018

 

Vertaistukitapahtuma järjestettiin Lagmansgårdenilla 26.5.2018. Paikalle saapui kaksi kokenutta kokemusasiantuntijaa. Ohjelma järjestettiin laitoksen ulkopuolella, parhaissa puitteissa, Kokkolan campingilla. Toteutunut ohjelma koostui yhdessä olosta, auringosta nauttimisesta, uimisesta sekä hyvästä ruuasta.

 

Aika, jonka nuoret viettivät kokemusasiantuntijoiden kanssa, ilman työntekijöiden läsnäoloa, nähtiin tälläkin kerralla kaikkein hedelmällisimpänä.

 

Vertaistuen ihme lienee luottamuksen syntymisessä, avoimuudessa sekä yhteisten kokemusten jakamisessa. Iloitsemme tästä ja toteamme yhteisesti, että tulemme myös jatkossa järjestämään vastaavanlaisia tapahtumia Lagmansgårdenilla.

 

    

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

29.05.2018

Lukuvuoden päätökseen levollisin ja iloisin mielin

 

Valtion koulukodeissa valmistaudutaan lukuvuoden päätökseen levollisin ja iloisin mielin. Hyvää lukuvuoden viimeistä koulutyöviikkoa kaikille!

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

25.05.2018

Sippolan perhepäivän tähtenä Ville Nurminen

 

 

VILLE NURMINEN

 

Ville Nurminen on räppäri ja kokemusasiantuntija, Ville kiertää lastenkodeissa esiintymässä ja kertomassa tarinaansa. Ville on kokenut kovia, mutta selvinnyt kaikesta. Esimerkkinä kaikille, että kaikesta voi selvitä. Villellä on ollut rankka menneisyys, alkoholin käyttöä ja lastenkotitaustaa, hän on myös ollut lähellä kuolemaa, mutta selvinnyt onneksi :)

 

Mun mielestä Ville on ihan mahtava räppäri ja todella hyvä esimerkki siitä, että vaikka kuinka vaikeaa on ollut menneisyydessä, siitä huolimatta tulevaisuuskin voi olla hyvä, kaikki on vain itsestään kiinni.

 

Ville Nurminen kävi täällä meidän Sippolan koulukodilla kertomassa tarinaansa ja esiintymässä 5.5.2018 lauantaina, kun täällä oli perhepäivä.

Olin laittanut Villelle viestiä, että haluisiko hän tulla tänne esiintymään. Ville vastasi, että hänelle käy, sitten me sovimme, milloin hän olisi tulossa.

 

Kun 5.5. Ville tuli, hän ensin kertoi tarinansa, oon kuullut ennenkin hänen tarinansa, kun oon ennenkin hänet nähnyt, mutta silti tarina oli ihan yhtä hyvä ja koskettava. Sitten Ville esitti räppibiisejään, mun mielestäni Villen parhaat biisit on kynttilät haudalla, menneet ja kovempaa. Suosittelen kuuntelemaan :) Mutta kaikki hänen biisit on ihan super hyviä ja Villeltä tossa tulikin juuri uusi levy, selviytyjät.

Ville esitti biisinsä tosi hyvin ja eläytyi niihin ihan täysillä. Ville on mun mielestä paras myös esiintymään, kun hän osaa eläytyä niin hyvin.

 

Sitten kun Ville lähti autoimme häntä kantamaan tavarat autoonsa. Pakko sanoo, että Villellä oli kyllä aika hieno auto ;)

Siinä vähän jutusteltiin ja sitten Ville lähti.

 

(Nuoren kuvaus Villen vierailusta Sippolassa)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

22.05.2018

Sippolan ja Vuorelan koulukodeille yhteinen nuorisopsykiatri

 

Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri LT Teemu Rissanen aloitti työt Sippolan ja Vuorelan yksiköissä nuorisopsykiatrina huhtikuussa 2018

Yhteistyössä on voimaa!

Olen LT Teemu Rissanen, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja kahden kouluikäisen tyttären isä. Aloitin Valtion koulukodeissa Sippolan ja Vuorelan yksiköissä nuorisopsykiatrina huhtikuussa 2018. Edeltävästi olen toiminut sekä perusterveydenhuollossa yleislääkärinä että erikoissairaanhoidossa nuorisopsykiatrina ja opetusylilääkärinä. Taustalla on toimimista sekä nuorisopsykiatrisessa alkuarvioinnissa, polikliinisissa hoitosuhteissa että osastohoidossa, tehden yhteistyötä moniammatillisesti nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Vastikään sain kouluttautua isätyöntekijäksi ja syksyllä 2018 alkavat psykoterapeutin opinnot.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

21.05.2018

Limingan koululaiset kevätretkellä

 

Kylliälän koulun B-luokka kävi 15.5.2018 kevätretkellä Oulun taidemuseossa sekä Nallikarin rannalla minigolfaamassa. Museossa oli esillä mm. Helene Schjerfbeckin näyttely.

 

    

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

21.05.2018

Harvinaisia vieraita Limingassa

 

Limingassa vieraili 90-vuotias Olavi Kaita, joka on työskennellyt Kylliälän koulukodissa vuosina 1954-1959 ylikatsastajana. Eipä käynyt nykyisellä johtajallakaan Teijalla (kuvassa) aika pitkäksi, kun Olavi kertoi mielenkiintoisia tarinoita menneiltä ajoilta.

 

Limingassa vieraili 90-vuotias Olavi Kaita, joka on työskennellyt Kylliälän koulukodissa vuosina 1954-1959 ylikatsastajana.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

16.05.2018

Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön teatterityöpaja Sairilassa

 

Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön teatterityöpaja rantautui Sairilan koulukotiin 14.5.2018. Maanantaina nuorten ryhmä työskenteli työpajassa ja tiistaina saimme nähdä Rikos ja Rangaistus -näytelmän modernisoidun version. Näytelmä piti tiiviisti, lähes helteisessä salissa, yleisön otteessaan ja sai aikaan teräviä huomioita nuorissa.

 

Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön teatterityöpaja Sairilassa.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

02.05.2018

Sairilan oppilaskunta vierailulla eduskunnassa 26.4.2018

 

Sairilan koulukodin oppilaskunta sai kutsun vastavierailulle eduskuntaan tutustumaan kansanedustajien työhön ja tehtäviin sekä tutustumaan eduskuntataloon. Isäntinä oppilaskunnalle toimi kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo ja hänen avustajansa Pasi Sammallahti. Kuulimme paljon mielenkiintoista tietoa eduskunnan toiminnasta ja saimme selville mm. istuntosalissa kielletyn sanan (joka on valehtelija).

 

Sairilan oppilaskunta vierailulla eduskunnassa 26.4.2018     Sairilan oppilaskunta vierailulla eduskunnassa 26.4.2018     Sairilan oppilaskunta vierailulla eduskunnassa 26.4.2018

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

17.04.2018

Aatu Itkonen, 17 vieraili Sippolan koulukodilla – Yrittäjyysluento ja taikashow kiinnostivat nuoria

 

Juuri 17 vuotta täyttänyt Aatu Itkonen vieraili Sippolan koulukodilla puhumassa yrittäjyydestä aikaisemmin keväällä ja uudelleen hiljattain  Taikashown merkeissä. Kouvolalainen taikuri Aatu Itkonen on aloittanut  uransa viihdetaiteilijana jo 13-vuotiaana ja esiintynyt niin aikuisten kuin lastenkin tilaisuuksissa ja tapahtumissa ympäri Suomea jo liki neljän vuoden ajan. Nykyään mukaan ovat tulleet juonto- ja luentokeikat.

 

Yrittäjyysluennossaan Aatu puhui oppilaille mm. kevytyrittäjyydestä, siitä mitä yrittäjyys vaatii, kuinka yhdistää työ ja koulu sekä markkinoinnista ja julkisuudesta. Itkosen ensimmäinen vierailu herätti suurta kiinnostusta, sillä kysymyksiä luennon päätteeksi sateli paljonkin. Sippolan koulukodilla odotettiinkin heti luentovierailun jälkeen uutta käyntiä taikatemppujen merkeissä. Oppilaiden toive toteutui - taikashow saatiin aikaiseksi, sen mahdollisti Anjalankosken Pelastakaa Lapset Ry.

 

Lue lisää Aatusta

facebook.com/aatuitkonenofficial

instagram.com/aatuitkonen_official

www.taikuriaatuitkonen.wix.com/magic

 

 

Aatu Itkonen, 17 vieraili Sippolan koulukodilla – Yrittäjyysluento ja taikashow kiinnostivat nuoria.     Aatu Itkonen, 17 vieraili Sippolan koulukodilla – Yrittäjyysluento ja taikashow kiinnostivat nuoria.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

13.04.2018

Rikos ja rangaistus -esitys starttasi kiertueelle koulukoteihin

 

Kansallisteatterin kiertue eteni Liminkaan. Rikos ja rangaistus –näytelmä esitettiin siellä 10.4.2018. Tapahtumaan kuului ennen esitystä teatterityöpaja, johon nuoret osallistuivat. Sekä työpajat että itse näytelmä olivat puhutteleva elämys kaikille! Kuvassa laitetaan lavasteita ja tekniikkaa kuntoon ennen h-hetkeä.

 

Rikos ja rangaistus -esitys starttasi kiertueelle koulukoteihin

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

10.04.2018

Koiravieras Sippolassa

 

Meidän KOIRA -lehdessä 2/2018 oli kiva juttu Sippolan koulukodilla vierailevasta shetlanninlammaskoira Pablosta, joka tuo iloa ja rakastaa ehdoitta kaikkia nuoria.

 

Lue koko juttu tästä

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

09.04.2018

Kansallisteatterin Rikos ja rangaistus -esitys Vuorelan koulukodissa

 

Perjantaina 6.4. 2018 elettiin jännittäviä hetkiä, kun Johanna Freundlichin ohjaama teos Rikos ja rangaistus sai ensiesityksensä Vuorelan koulukodissa.

 

Helsingin Sanomat kirjoittaa teatteriarviossaan seuraavasti : ” Tarinassa Raskolnikovin mielenliikkeitä avaavina kertojina toimivat ääninauhalta Valtion koulukodin nuoret. Nuoria osallistettiin Kiertuenäyttämön filosofian mukaisesti Rikos ja rangaistus -esityksen prosessiin erilaisten teatterityöpajojen kautta. Ensi-illan yleisössä vallitsikin harras tunnelma. Koulukotiin sijoitetut nuoret seurasivat hyvin intensiivisesti puolitoista tuntia kestävää esitystä. Esityksen jälkeen yleisöstä kuului kiittäviä arvioita ”tosi hyvä!”

 

Esityksen jälkeen juotiin vielä kakkukahvit ja pidettiin puheita, joissa kiiteltiin puolin ja toisin mainiosti sujuneesta yhteistyöstä Valtion koulukotien ja Kansallisteatterin kiertuenäyttämön kesken. Molemmat osapuolet toivoivat yhteistyölle jatkoa. Seuraavaksi esitys lähtee kiertueelle muihin valtion koulukoteihin.

 

Kansallisteatterin Rikos ja rangaistus -esitys Vuorelan koulukodissa    

 

     Kansallisteatterin Rikos ja rangaistus -esitys Vuorelan koulukodissa

 

Kansallisteatterin Rikos ja rangaistus -esitys Vuorelan koulukodissa

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

06.04.2018

THL-blogi: Teatteri tulee koulukotiin

 

Kysymys siitä, miten avun tarpeessa olevia lapsia ja nuoria parhaiten tuettaisiin, on kaiken aikaa ajankohtainen ja työmenetelmiä tulee jatkuvasti kehittää. Lapsilta ja nuorilta ei puutu luovuutta, innokkuutta ja osaamista, vaan pikemminkin meiltä puuttuu välineitä niiden esiin tuomiseen, kätkössä olevan loiston löytämiseen. Lastensuojelussa tarvitaan rohkeita ja ennakkoluulottomia avauksia sekä käytäntö- ja tutkimustiedon yhdistämistä, jotta voimme löytää uusia ja vaihtoehtoisia tapoja kohdata lapsia ja nuoria.

 

Lue koko blogikirjoitus tästä

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

22.03.2018

Paloharjoitus Limingassa

 

Limingan koulutuskeskuksessa lähihoitajaksi opiskeleva harjoittelija järjesti Kylliälän koululle paloharjoituksen 13.3.2018. Kaikki halukkaat saivat kokeilla rasva- ja kaasupalon sammutusta ihan käytännössä.

 

Valtion koulukodit - Paloharjoitus Limingassa 2018

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

21.03.2018

Laskettelukilpailut

 

Koulukotien väliset laskettelukilpailut pidettiin Puolangan Paljakassa 15.3.2018. Kisoihin osallistui Limingan lisäksi Vuorelan koulukoti  ja Pohjolakoti. Kuten kuvasta näkyy, olosuhteet olivat mitä parhaimmat!

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

21.03.2018

Perheleiriltä voimavaroja vertaistuesta

 

Vuorelan koulukodin perheleiriä vietettiin Moksijärven rannalla maaliskuun alussa. Ohjelmassa oli vanhempainryhmiä, pilkkimistä, saunomista ja tietysti hyvää ruokaa. Vanhemmat pitivät tärkeinä yhteisiä keskusteluja, joissa oli mahdollisuus jakaa kokemuksia vanhemmuudesta lastensuojelussa. Vanhemmilta saatu palaute ja onnistunut leiri antoivat lisää intoa syksyn leirin suunnittelulle.

 

         

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

15.03.2018

Vuorelan teatterityöpajalaisten vierailu Kansallisteatteriin

 

Keskiviikkona 14.3.2018 Vuorelassa pidettiin Kansallisteatterin ja Valtion koulukotien yhteistyöhankkeen 10. teatterityöpaja, jonka jälkeen ryhmä nuoria ja aikuisia suuntasivat kohti Helsinkiä ja Kansallisteatteria. Täällä tutustuimme teatterin maailmaan kulissien takana. Vierailun aikana pääsimme käymään illan esitykseen valmistautuvalla suurella  näyttämöllä sekä lavastamossa ja puvustamossa. Oppaalta kuulimme myös mielenkiintoisia tarinoita Kansallisteatterin historiallisista vaiheista. Illan päätteeksi käytiin katsomassa esitys Julia ja Romeo. William Shakespearen näytelmässä Julia toimii ja Romeo riutuu eksyksissä. Tässä esityksessä nuori rakkaus ja nuoret näyttelijät kukoistavat. Huikea kokemus, olimme vaikuttuneita, niin nuoret kuin reissussa mukana olleet aikuisetkin!

 

       

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

06.03.2018

Laatutyötä Valtion koulukodeissa

 

Valtion koulukodit -konsernin laatuasiantuntijana on aloittanut maaliskuun alusta kauppatieteiden maisteri Terhi Mustakangas. Hän on tehnyt laatutyötä aiemmin Ammattiopisto Luovilla, kirjastoalalla sekä Oulun ammattikorkeakoulussa. Hänellä on myös vahva projektityökokemus. Viimeisimpänä työnään Terhi Mustakangas on toiminut Oulun ammattikorkeakoulussa liiketalouden opettajana.

 

Laatuasiantuntijan työpiste on Limingassa, mutta työkenttänä kaikki koulukotiyksiköt. Laadunkehittämisprojekti kestää vuoden ja sen aikana rakennetaan valtion koulukotien yhtenäinen IMS-järjestelmä prosessikuvauksineen sekä valmistellaan koulukotien laatujärjestelmän sertifiointi.

 

Lisätietoja:

Terhi Mustakangas

Laatuasiantuntija/Kvalitet specialist

Valtion koulukodit

Limingan koulutuskeskus

Lännentie 1, 91900 Liminka

Puh. 029 524 4231

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

15.02.2018

Seminaari FACT for Minors-hankkeen tutkimustuloksista Mikkelissä

 

Sairilan koulukoti kutsui yhteistyökumppaneitaan kuulemaan FACT for Minors - Fostering Alternative Care for Troubled minors (2016–2018) hankkeesta 13.2. Mikkelissä järjestettyyn seminaariin. Sairilan koulukodin Keltainen Talo II-yksikkö osallistui tutkimukseen.  Tutkimukseen on haastateltu yksiköiden työntekijöitä ja yhteistyötahoja eli nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun sijaishuollon ammattilaisia.

 

VTT Elina Pekkarinen ja VTM Noora Hästbacka kertoivat hankkeen tuloksista. Hankkeessa kartoitettiin eri maiden käytäntöjä sellaisten nuorten tukemiseksi, jotka ovat samanaikaisesti mielenterveyspalvelujen, lastensuojelun ja kriminaalihuollon piirissä. Hankkeessa pyritään jakamaan tietoa hyvistä käytännöistä nuorten kanssa toimivien ammattilaisten osaamisen vahvistamiseksi ja nuorten oikeuksien toteutumisen turvaamiseksi.

 

Lisäksi Lapset ja perheet –hankkeen Etelä-Savon hankekoordinaattori Olli Humalamäki kertoi Lape-hankkeen etenemisestä sekä Etelä-Savon OT-keskus työryhmän suunnitelmista. Tavoitteena on tiivistää Etelä-Savon vaativien erityispalvelujen toimijoiden yhteistyötä, jotta asiakaan ei tarvitse joutua palveluiden väliseen pompotteluun vaan palvelut liikkuvat asiakkaan luokse yli organisaatiorajojen.

 

Valtion koulukodit - Seminaari FACT for Minors-hankkeen tutkimustuloksista Mikkelissä.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

15.02.2018

Sairilan perheleiri

 

Sairilassa pidettiin talvista perheleiriä 9.-10.2.2018. Ohjelmassa oli mukavaa yhdessäoloa. Perheleiri aloitettiin yhteisellä ruokailulla ja ”pitsaperjantain” voimalla ohjelma jatkui Rantakeitaan viihdekylpylässä. Lauantain ohjelma koostui talvisista harrasteista; pulkkamäen ja laskettelun saloihin tutustumisen lomassa paistettiin makkaraa. Mukavaa oli ja jatkoa perheleireille toivottiin tyytyväisten perheleiriläisten toimesta.

 

Valtion koulukodit - Sairilassa pidettiin talvista perheleiriä 9.-10.2.2018.      Valtion koulukodit - Sairilassa pidettiin talvista perheleiriä 9.-10.2.2018.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

14.02.2018

Vuorelan nuoret luistelivat kansanedustajien kanssa

 

Maanantaina 12.2.2018 LAPE-muutosagentit sekä Lastensuojelun Keskusliitto järjestivät Helsingin rautatientorilla sijaitsevassa jääpuistossa vapaamuotoisen luistelutapahtuman. Paikalle oli kutsuttu kansanedustajia sekä LAPE-toimijoita. Tilaisuuden tavoitteena oli kansanedustajien, lasten ja järjestöjen tapaaminen – verkostoitumista ja vaikuttamista. Järjestöt esittelivät omaa toimintaansa ja paikalle kutsuttujen koulujen oppilaat saivat halutessaan haastatella kansanedustajia, joista ainakin osa oli myös uskaltautunut luistimille. Haastattelut kuuluivat kaiuttimista, joten yleisö pystyi seuraamaan keskustelua luistelun tai muun puuhastelunsa ohessa. Haastattelujen välissä Iceheartsin edustaja leikitti lapsia luistelun merkeissä. Vuorelan koulun neljän oppilaan ja kahden aikuisen delegaatio osallistui mukavan rentoon luistelutapahtumaan Helsingin ydinkeskustassa.

 

Vuorelan nuoret luistelivat kansanedustajien kanssa.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

13.02.2018

THL selvittää teatterityöpajaan osallistumisen vaikutuksia Valtion koulukodeissa

 

Kansallisteatterin Kiertuenäyttämö toteuttaa yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Valtion koulukotien kanssa Rikos ja Rangaistus -teatterihankkeen. Hankkeen tarkoituksena on tarjota korkealaatuista teatteritaidetta lastensuojelun piirissä oleville nuorille.

 

Teatterihankkeeseen liittyvässä tutkimuksessa tarkastellaan teatterityöpajoihin osallistumisen vaikutuksia nuorten tunneilmaisuun ja tunteiden käsittelyyn. Kokonaistavoitteena on tuottaa tietoa lastensuojelun työkäytäntöjen kehittämiseksi.

 

”Kansallisteatterin kanssa käynnistynyt yhteistyöhanke on erityisen arvokas. Lasten ja nuorten auttamistyössä tarvitaan uusia, rohkeita ja rajat ylittäviä avauksia, joissa taide voi toimia itseilmaisun ja vuorovaikutuksen tilana sekä muutoksen mahdollistajana”, toteaa erityisasiantuntija Päivi Känkänen.

 

Esitys tuo Fjodor Dostojevskin ajattoman romaaniklassikon kaikkine elämänkokoisine kysymyksineen lähelle katsojia. Johanna Freundlichin ohjaama selviytymistarina korostaa sovituksen mahdollisuutta ja ihmiskontaktin tärkeyttä niin toiseen nuoreen kuin läsnä olevaan aikuiseen.

 

Mukana olevia nuoria osallistetaan heidän motivaationsa mukaisella tavalla matalan kynnyksen teatteriharjoitteisiin, jotka parhaimmillaan vahvistavat itseilmaisua, yhteishenkeä ja ruokkivat henkilökohtaista rohkeutta kohdata toinen ihminen ja omia tunteitaan.

 

Hankkeeseen kuuluvat työpajat, joissa syvennytään esityksen aiheisiin yhdessä koulukotiin sijoitettujen nuorten kanssa. Teatteriprojekti käynnistyi 13 tapaamisen työpajajaksolla tammikuussa 2018 Vuorelan koulukodissa.

 

Hankkeen aikana valmistettavaa Rikos ja rangaistus -esitystä esitetään kevään aikana myös muissa valtion koulukodeissa eri puolilla Suomea. Rikos ja Rangaistus -esityksen ensi-ilta on Vuorelan koulukodissa Vihdissä 6.4.2018 ja esitykset Kansallisteatterin Omapohjassa 19.5.- 26.5.2018.

 

Kansallisteatterin Kiertuenäyttämö toteuttaa yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Valtion koulukotien kanssa Rikos ja Rangaist

 

Lisätietoja

Kansallisteatteri

 

Lisätietoja

Päivi Känkänen

erityisasiantuntija, VTT, hankkeen tutkija

THL

p. 029 524 7167

etunimi.sukunimi@thl.fi

 

Marko Manninen

erikoistutkija, PsT, hankkeen tutkija

THL

p. 029 524 8858

etunimi.sukunimi@thl.fi

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

02.02.2018

Avantouintia pakkassäässä

 

Lagmansgårdenin koulun oppilaat ja opettajat kävivät tiistaina 23. tammikuuta avannossa uimassa. Kyseessä oli tammikuun koulurauhaprojektin retki. Joka kuukausi koulun henkilökunta ja oppilaat tekevät jonkin tempauksen yhdessä. Tavoitteena on oppilaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä mukava yhdessä tekeminen. Pyrkimyksenä on, että kaikilla koulun oppilailla on koulussa hyvä olla.

 

Tuona tammikuun tiistai-aamupäivänä ulkona oli - 18 astetta pakkasta. Kaikki koulussa olleet oppilaat lähtivät retkelle mukaan ja jokainen kävi avannolla, muutama kastoi vain varpaansa mutta useimmat kastautuivat kokonaan. Monelle tämä oli ensimmäinen kerta kun he pääsivät avantouimaan ja päivän päätteeksi he saivatkin kehuja siitä, että olivat uskaltautuneet pois omalta mukavuusalueeltaan.

 

 

Lagmansgårdens elever och lärare var den 23 januari och prövade på att simma i vak. Varje månad har skolans personal och elever ett skolfredsprojekt, ett projekt då alla gör någonting nytt eller spännande tillsammans. Tanken med skolfredsprojekten är att eleverna skall vara aktiva, samhörighetskänslan stärks och att atmosfären i skolan gynnas.

 

Tisdagen den 23 januari visade termometern - 18 grader men trots det åkte alla skolans elever med. För flera var det första gången i deras liv som de hade möjligheten att pröva på att simma i vak. Några doppade bara tårna men de flesta vågade sig i vaket. I slutet av dagen fick eleverna beröm för att de vågat pröva på någonting nytt och vågat sig utanför sin bekvämlighetszon.

 

 

Valtion koulukodit - Avantouintia pakkassäässä

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

01.02.2018

Kokemusasiantuntija vieraili Lagmansgårdenilla

 

Kokemusasiantuntija Matias Päiväniemi vieraili Lagmansgårdenilla kertomassa omakohtaista selviytymistarinaansa. Nuorten kanssa pidettiin työpajoja ja pohdittiin elämää.

 

Päiväniemi on kirjoittanut kaksi kirjaa: Hyppy tuntemattomaan 2017 sekä Hyppy riippuvuuteen 2018. Kirjat ovat saatavilla Suomalaisesta kirjakaupasta.

 

Valtion koulukodit - Kokemusasiantuntijan vierailu Lagmansgårdenilla.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

31.01.2018

Yhteistyön aloitus oppimisen tukityökalun kehittämiseksi

 

Valtion koulukotien koulut, Variantti Oy ja Mindcom Oy ovat aloittaneet kehitysyhteistyön, jonka tavoitteena on kehittää kouluarkea kuvaavia sähköisiä päiväkirjamerkintöjä hyödyntävä raportointityökalu oppimisen tukeen. Työkalun tuella tarkastellaan oppimistilanteiden onnistumisen kehittymistä pitkällä aikavälillä. Kehittymistä seurataan tilastollisilla menetelmillä, jossa tieto esitetään visuaalisessa muodossa. Tavoitteena on tuoda uusilla tavoilla näkyväksi hitaasti etenevät kehityksen suunnat, joita on vaikeampi havaita kouluarjessa.

 

Valtion koulukotien koulujen henkilöstö osallistuu kehitystyöhön kouluarjen ja oppimisen asiantuntijana. Menetelmäkehittämisen asiantuntijana toimii Variantti Oy ja ohjelmistokehittämisestä vastaa Mindcom Oy.

 

Lisätietoja:

Jani Méling, koordinoiva rehtori, Valtion koulukodit, p. 029 524 4702

Taina Piispa, toimitusjohtaja, Variantti Oy, 040 751 2658

Juha Lång, toimitusjohtaja, Mindcom Oy, 0400 671 916

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

25.01.2018

Sairilan koulukodin FA-projekti

Antti Heimonen, 20.11.-15.12.2017

 

Sairilan koulukodissa toteutettiin kuukauden mittainen FA-projekti marras-joulukuussa 2017. Fysioakustinen (FA) menetelmä on Yhdysvaltain lääkintöhallituksen (FDA) listaama hoitomenetelmä, jonka on todettu mm. vilkastuttavan verenkiertoa ja lymfanesteen virtausta, vähentävän lihasjännityksiä sekä lievittävän kiputiloja.  Fysioakustisessa-tuolissa (FA-tuoli)on erikoisvalmisteinen elektroniikka ja kaiuttimet, jotka tuottavat matalataajuista äänivärähtelyä. Äänivärähtely tuotetaan FA-tuolilla suoraan ihmiskehoon.

 

FA-laitteella voidaan ajaa joko rentouttavia tai eri tavoin aktivoivia ohjelmia asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Projektin toteuttamisesta vastasi Vibrac- hoitaja (II-taso) koulutuksen käynyt Antti Heimonen, joka työskentelee ohjaajana Sairilan koulukodissa.

 

Projektin tuloksista voit lukea tästä

 

Sairilan koulukodin FA-projekti

 

 

PALAA ALKUUN

 

 

© Valtion koulukodit 2019

Tietosuojailmoitus     |     Ulkoasu ja toteutus Dippi Design