EFTERVÅRD

Eftervården ger den unga stöd för livet efter tiden på skolhemmet, antingen när den unga flyttar tillbaka hem eller till en egen bostad. En plan för eftervården görs upp tillsammans med den unga för att främja balans i livet, bland annat när det gäller att ansöka om en studieplats eller en arbetsplats. Den unga har möjlighet att vid behov diskutera sina angelägenheter med en bekant handledare.

 

Den unga får handledning i boendefrågor och hur man tar hand om sig själv, till exempel sköter sin ekonomi, skaffar sig en utkomst, besöker myndigheter, sköter sociala relationer och skaffar sig fritidsintressen. Den unga får handledning för hur man söker hjälp till exempel i frågor som gäller den fysiska och psykiska hälsan och eventuellt missbruk eller brott. Målet är att stärka de mänskliga relationer som är viktiga för den unga och att hjälpa den unga att hitta goda rutiner som stöd för vardagen.

 

Eftervården delas in i grundläggande stöd, lätt stöd och intensivt stöd. Grundläggande stöd består av på förhand överenskomna veckoträffar, akuta krisbesök vid behov och hjälp för att klara av olika situationer i vardagen. Lätt stöd har samma innehåll, men träffarna och övrig kontakt sker inte lika ofta som i fråga om grundläggande stöd.  Intensivt stöd erbjuds i situationer där det finns ett dagligt behov av stöd.

© Valtion koulukodit 2019

Tietosuojailmoitus     |     Ulkoasu ja toteutus Dippi Design