EGENVÅRDARE

När barnet kommer till skolhemmet utses två egenvårdare som arbetar med barnet och familjen och är deras närmaste stöd under hela den tid då barnet är placerat på skolhemmet. Egenvårdarna ger barnet stöd för en positiv uppväxt och utveckling och hjälper till med många praktiska frågor i vardagen. De uppmuntrar barnet, lyfter fram barnets egna resurser och ger så mycket positiv feedback som möjligt. Målet är att skapa en interaktion som bygger på förtroende mellan egenvårdarna och barnet, så att det ska vara lättare att tala också om känsliga och svåra saker. Egenvårdarna ansvarar också för samarbetet med vårdnadshavarna, och tillsammans med skolhemmets familjeterapeut ger de föräldrarna stöd i deras fostrargärning och i föräldraskapet.

 

Egenvårdarna ingår i det vårdteam som finns vid barnets boendeenhet. Innehållet i egenvårdarens arbete styrs av barnets plan för vård och fostran som görs upp i samarbete mellan barnet, vårdnadshavarna, vårdteamet, skolhemmets specialarbetare (psykolog, socialarbetare, familjeterapeut, sjukskötare) och barnets lärare. Detta samarbetsnätverk utvärderar också regelbundet hur planen genomförts och kommer överens om de förändringar som behövs.

© Valtion koulukodit 2019

Tietosuojailmoitus     |     Ulkoasu ja toteutus Dippi Design