FRITIDSVERKSAMHET

Det finns mycket forskning kring fritidsintressenas betydelse för den ungas välbefinnande och möjligheter att klara sig senare i livet, och de har konstaterats vara mycket viktiga. Också statens skolhem har många olika former av fritidsverksamhet, och uppmuntran till olika fritidsaktiviteter är en viktig del av arbetet med att främja välbefinnande bland de unga. En trevlig hobby ger ofta en känsla av att lyckas, vilket stärker självförtroendet och förmågan att uttrycka sig och ger energi i vardagen. Om en ung som kommer till skolhemmet inte har någon hobby, försöker man hitta en lämplig. När olika alternativ övervägs, försöker man beakta den ungas individuella önskemål och möjligheten att fortsätta tidigare hobbyer.

 

Skolhemmens mångsidiga fritidsverksamhet pågår året runt och följer samma rytm som skolans läsår och årstiderna. Skolhemmen främjar både idrotts- och kulturintressen, och utöver individuella hobbyer ordnar idrotts- och kulturföreningen flera gemensamma evenemang under året.

 

Statens skolhem erbjuder aktiviteter av många olika slag, till exempel fiske, paddling, slalom, ridning, dans, klättring och musik.

© Valtion koulukodit 2019

Tietosuojailmoitus     |     Ulkoasu ja toteutus Dippi Design