Valtion koulukotien henkilöstölle suunnatut,
meneillään olevat koulutukset

”Arjen osallisuuden työkalut” – koulutusprosessi

Valtion koulukodeissa on käynnistymässä keväällä 2019 ”Arjen osallisuuden työkalut” – koulutusprosessi.

Lue lisää

 

Traumakoulutus 2018-20219

28.9. - 29.9.2017

Vakauttava työskentely traumatisoituneiden nuorten hoidossa, kasvatuksessa ja opetuksessa ja heidän perheidensä kanssa työskentelyssä.

 

Koulutuspaikat

Koulutusta järjestetään kahtena kokonaisuutena, Helsingissä ja Oulussa.

 

Koulutuksen viitekehys:

Taustalla vaikuttavia teorioita ja menetelmiä ovat mm. systeeminen perheterapia, narratiivisuus ja dialogisuus, reflektiivinen työote, kiintymyssuhdeteoriat, sensorimotorinen psykoterapia, EMDR, traumaterapia, neurotieteet.

 

Kouluttajat:

Aino Maija Rautkallio FM, psykiatrian erikoissairaanhoitaja, vaativan erityistason perheterapeutti, pariterapeutti, EMDR-II – terapeutti, psykofyysinen hengitysterapeutti.

Minna Koskinen psykiatrinen sairaanhoitaja, vaativan erityistason perheterapeutti, EMDR II-terapeutti, sensorimotorinen psykoterapeutti (I).

 

Osallistujat:

Koulutukseen osallistuu yhteensä 20 työntekijää viidestä eri yksiköstä.

 

 

Suomen ART ry:n järjestämä viisipäiväinen ohjaajakoulutus koulukotien työntekijöille

1.osa: 2 pv.  19.- 20.9.2017

2.osa: 2 pv.  15. - 16.11.2017

3.osa: 1 pv.  13.3.2018

Kouluttajat Tari Siljander ja Teija Lampinen.

 

Ohjaajakoulutuksessa opitaan perustiedot ja -taidot aggressiivisesti käyttäytyville nuorille suunnatusta strukturoidusta ryhmämenetelmästä Aggression Replacement Training® (ART). Menetelmä on ryhmämuotoinen, taitojen harjoitteluun perustuva interventio, joka on kehitetty käyttäytymisen pulmista kärsiville nuorille.

Ohjaajakoulutuksessa osallistujat saavat perustiedot menetelmästä ja ryhmän ohjaamisesta. Jokainen osa-alue harjoitellaan toiminnallisten menetelmien avulla. Opittua syvennetään perehtymällä annettuun kirjallisuuteen. Lisäksi käytetään tukea antavia harjoitteita. Ohjaajakoulutuksen perusteella osallistujilla on laaja ymmärrys menetelmästä sekä sovelluksista sekä valmius ohjata ART:n ryhmiä omassa työssään. Prosessin aikana osallistujat ohjaavat tuetusti ART – ryhmän omassa työympäristössään. Koulutukseen osallistuu 12 työntekijää viidestä eri yksiköstä.

 

Valtion koulukotien johtamisvalmennus

Syksyllä 2016 käynnistyi Valtion koulukotien johtamisvalmennus, jonka toteuttamiseen saatiin Valtiokonttorin myöntämää Kaiku- rahoitusta. Hanke koostuu kuudesta – näistä neljä v. 2017 aikana - koulukotien yhteisestä kehittämispäivästä ja niiden välillä toteutettavista yksikkökohtaisista kehittämispäivistä. Hankkeen tavoitteena on toimintaympäristöanalyysin pohjalta ja strategisia tavoitteita konkretisoiden kehittää koulukotien asiakastarpeista lähtevän toiminnan johtamista sen eri tasoilla. Hankkeen vetäjänä toimii työyhteisöasiantuntija Pekka Kuru.

 

Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinnon koulutus

Vuoden 2015 syksyllä käynnistynyt Valtion koulukotien henkilöstölle suunniteltu psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinnon koulutus jatkuu vuoden 2017 syksyyn. Koulutukseen osallistuu yhteensä 18 työntekijää eri yksiköistä.

 

Voimavarakeskeisen perhetyön uusi koulutusjakso

Koulutus alkoi syksyllä 2016 ja vuoden kestävään koulutukseen Valtion koulukodeista osallistuu 16 työntekijää.

 

Kokemuksista voimaa- kokemusasiantuntijahanke

Vuonna 2014 käynnistynyt valtakunnallinen Kokemuksista voimaa- kokemusasiantuntijahanke päättyi vuoden 2016 alussa, mutta toiminta jatkuu niin valtakunnallisella kuin paikallistasolla vuonna 2017.

© Valtion koulukodit 2019

Tietosuojailmoitus     |     Ulkoasu ja toteutus Dippi Design