jälkihuolto

Valtion koulukotien jälkihuollossa tuetaan nuoren koulukotisijoituksen jälkeistä elämää joko takaisin kotiin muutettaessa tai nuoren muuttaessa omaan asuntoon. Yhdessä nuoren kanssa laaditaan elämänhallintaa tukeva jälkihuollon suunnitelma, muun muassa opintoihin tai työpaikan hakemiseen liittyvissä asioissa. Nuorella on mahdollisuus tarpeen tullen keskustella omista asioistaan tutun ohjaajan kanssa.

 

Nuorta ohjataan asumiseen ja itsestä huolehtimiseen liittyvissä asioissa, kuten raha-asioiden hoitamisessa, toimeentulon hankkimisessa, viranomaiskäynneillä, sosiaalisten suhteiden hoitamisessa sekä harrastuksissa. Nuorta ohjataan hakemaan apua esimerkiksi fyysiseen tai psyykkiseen terveyteen liittyvissä sekä mahdollisesti päihteisiin tai rikoksiin liittyvissä asioissa. Tavoitteena on tukea nuorelle tärkeitä ihmissuhteita ja auttaa nuorta löytämään hyvät, arkea tukevat rutiinit.

 

Jälkihuolto on jaoteltu perustukeen, kevennettyyn tukeen ja intensiiviseen tukeen. Perustuki sisältää ennalta sovittuja viikoittaisia tapaamisia, akuutteja kriisikäyntejä tarvittaessa sekä apua arjessa selviämiseen erilaisissa tilanteissa. Kevennetty tuki on samansisältöinen, mutta tapaamisia ja muuta yhteydenpitoa on perustukea harvemmin.  Intensiivistä tukea tarjotaan tilanteissa, joissa tuen tarve on päivittäistä.

© Valtion koulukodit 2019

Tietosuojailmoitus     |     Ulkoasu ja toteutus Dippi Design