Kehittämishankkeita

Asiakaslähtöinen toiminnan kehitys ja konseptointi –hanke

VAIHEEN 1 RAPORTTITIIVISTELMÄ

26.6.2018

 

Valtion koulukotien kehttämishanke, jonka osa-alueina ovat vaikuttavuus, asiakaskokemus, palvelu- ja prosessikehitys sekä toimintalähtöinen tilakonsepti.  Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Senaatti-kiinteistöt, Workspace OY, Melkior OY, Delfoi OY ja Kopla Helsinki OY.

 

Lue koko raportti tästä.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

© Valtion koulukodit 2019

Ulkoasu ja toteutus Dippi Design