VALTION KOULUKOTIKOULUT

Jokaisessa koulukotiyksikössä on oma koulu, joka tarjoaa perusopetusikäisille sekä perusopetuksen lisäopetuksessa oleville oppilaille erityistä tukea ja yksilöllisiä ratkaisuja oppimisen tueksi. Koulun toimintaperiaatteita ovat yhteisöllisyys, yksilöllisyys ja osallisuus. Opetus järjestetään yhteistyössä lasten huoltajien ja koulukodin hoitotiimin kanssa. Opiskelun yksilöllisyys toteutuu erityisopettaja – avustaja työparin ohjauksessa pienissä opetusryhmissä. Tavoitteena on, että oppilas saa peruskoulun suoritettua omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan hyödyntäen.

 

Jokaiselle koulukotikoulun oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joka perustuu lapsen voimavarojen arviointiin, koulunkäyntihistoriaan sekä koulukodin psykologin tekemään oppimisen edellytyksiä ja vahvuuksia kartoittavaan tutkimukseen.  HOJKS:ssa määritellään oppilaan henkilökohtaiset opiskelun tavoitteet ja keinot, joilla tavoitteisiin pyritään. Se laaditaan yhteistyössä nuoren ja hänen huoltajiensa kanssa. Suunnitelmaa päivitetään lukuvuoden alussa sekä tarvittaessa. HOJKS- neuvottelujen, koulukodin kuukausikirjeiden ja perhetapaamisten lisäksi huoltajat saavat tietoa koulunkäynnin edistymisestä asiakassuunnitelmaneuvotteluissa sekä sähköisen Wilma-järjestelmän kautta.

© Valtion koulukodit 2019

Tietosuojailmoitus     |     Ulkoasu ja toteutus Dippi Design