Lagmansgårdenin koulukoti

  • sijaitsee Pännäisissä
  • 15 sijaishuoltopaikkaa
  • osastot: kaksi päärakennuksessa ja yksi osasto pihapiirissä olevassa omakotitalossa
  • Lagmansgårdenin peruskoulu
  • jälkihuoltopalvelut
  • 26 työntekijää (ohjaajat, erityisopettajat, avustajat, erityistyöntekijät sekä hallinto- ja tukihenkilöstö)

Pohjanmaalla, 10 kilometrin päässä Pietarsaaresta sijaitseva Lagmansgårdenin koulukoti järjestää hoitoa, kasvatusta ja perusopetusta sekä suomen että ruotsin kielellä. Pienet 4-6 -paikkaiset osastot sijaitsevat päärakennuksessa ja pihapiirissä olevassa omakotitalossa. Sijaishuoltopaikkoja on yhteensä 15. Osastoilla työskentelevät ohjaajat ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Jokaisella nuorella on nimettynä kaksi omaohjaajaa, joilla on nuorta koskevien asioiden päävastuu. Lisäksi nuoren kasvun ja kehityksen tukena ovat kuraattori sekä ostopalveluina hankittavat psykiatri- ja lääkäri palvelut.

 

Perheen osallistuminen hoitoprosessiin on tärkeää nuoren hoidon onnistumisen kannalta. Vanhemmat otetaan mukaan nuoren hoitoon ja kasvatukseen tasavertaisena yhteistyökumppaneina. Perheen on mahdollista yöpyä Lagmansgårdenilla ja perheitä kannustetaan vierailemaan Lagmansgårdenilla säännöllisesti.

 

Lagmansgårdenin peruskoulussa jokaiselle nuorelle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Koulussa on suomen- ja ruotsinkielinen pienryhmä. Molemmissa ryhmissä työskentelee erityisopettaja tai erityisluokanopettaja. Opettajien lisäksi koulussa työskentelee myös koulunkäyntiavustajia.

 

Nuorilla on mahdollisuus monipuoliseen vapaa-ajanviettoon, joka otetaan huomioon osastoille laadittavassa viikkosuunnitelmassa. Lagmansgårdenissa toimitaan paljon ryhmissä, mutta nuorilla on mahdollisuus myös omiin, yksilöllisiin harrastuksiin laitoksen ulkopuolella. Lagmansgårdessa voi harrastaa biljardin pelaamista, ratsastusta ja monenlaista liikuntaa sekä sisällä että ulkona. Myös veneily ja kalastus ovat suosittuja ajanvietteitä kesällä.

 

Lagmansgården on pieni yksikkö, jossa nuoren osallisuus ja voimaantuminen ovat toiminnan ydintä, kuten myös kehitystä tukeva yhteisöllisyys.  Lagmansgårdenilla tehdään jatkuvaa, päämäärätietoista psykiatrisesti orientoitunutta työtä. Arjen normit ja rutiinit rytmittävät nuoren elämää ja luovat puitteet edistää psyykkistä terveyttä. Työskentelyn keskeisenä tavoitteena on ylläpitää aikuistumiseen johtavaa psyykkistä kehitystä sekä sosiaalista itsenäistymistä. Työskentelyssä keskeisimpiä toimintaperiaatteita ovat keskustelu, asioiden selvittely, asioihin tarttuminen sekä yhteisöllisyys.

© Valtion koulukodit 2019

Tietosuojailmoitus     |     Ulkoasu ja toteutus Dippi Design