LAGMANSGÅRDENS SKOLHEM

  • finns i Bennäs
  • 15 platser
  • två avdelningar i huvudbyggnaden och en avdelning i ett egnahemshus på gården
  • Lagmansgårdens skola
  • eftervård
  • 26 anställda (handledare, speciallärare, biträden, specialarbetare, förvaltnings- och stödpersonal)

Lagmansgården finns i Österbotten, 10 km från Jakobstad. Skolhemmet erbjuder vård, fostran och grundläggande utbildning på både finska och svenska. De små avdelningarna med 4–6 platser är belägna i huvudbyggnaden och i ett egnahemshus på gården. Skolhemmet har sammanlagt 15 platser för vård utom hemmet. De handledare som arbetar på avdelningarna är yrkesutbildade inom social- och hälsovården. Varje ung person har två utsedda egenvårdare som bär huvudansvaret för den ungas angelägenheter. Utöver det får den unga stöd för sin uppväxt och utveckling av en kurator, liksom också av en psykiater och läkare, vars tjänster köps utifrån.

 

För att vården av den unga ska vara framgångsrik är det viktigt att familjen deltar i vårdprocessen. Föräldrarna tas med i vården och fostran som likvärdiga samarbetspartner. Familjen har möjlighet att övernatta på Lagmansgården och uppmuntras till regelbundna besök.

 

Vid Lagmansgårdens skola får varje elev en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas. Skolan har en finskspråkig och en svenskspråkig smågrupp. I bägge grupperna arbetar en speciallärare och en specialklasslärare. Utöver lärare finns det också skolgångsbiträden.

De unga har mångsidiga fritidsmöjligheter, vilket också beaktas i den veckoplan som görs upp för avdelningarna. På

Lagmansgården ordnas gruppaktiviteter i stor omfattning, men det finns också möjlighet till individuella hobbyer utanför skolhemmet. På Lagmansgården kan man spela biljard, rida och motionera både inomhus och utomhus. Att åka båt och att fiska är också populära aktiviteter under sommaren.

 

Lagmansgården är en liten enhet där den ungas delaktighet och inre styrka utgör kärnan i verksamheten, liksom också en gemenskapskänsla som stödjer utvecklingen.  Arbetet är kontinuerligt, målmedvetet och psykiatriskt inriktat. Normer och rutiner i vardagen skapar rytm i den ungas liv och förutsättningar för att främja psykisk hälsa. Det centrala målet är att främja en psykisk utveckling som leder till vuxenhet och social självständighet. Centrala arbetsmetoder är att samtala, att reda ut och ta tag i saker och att vara med i gemenskapen.

© Valtion koulukodit 2019

Ulkoasu ja toteutus Dippi Design