omaohjaajatyö

Jokainen lapsi saa koulukotiin tullessaan kaksi nimettyä omaohjaajaa, jotka toimivat lapsen ja perheen rinnalla ja lähimpänä tukena koko koulukotisijoituksen ajan. Omaohjaajat tukevat lapsen myönteistä kasvua ja kehitystä ja ovat arjen apuna monissa käytännön asioissa. Omaohjaajatyössä pyritään kannustamaan, nostamaan esiin nuoren voimavaroja ja antamaan hänelle mahdollisimman paljon myönteistä palautetta. Tavoitteena on aikaansaada omaohjaajien ja lapsen välille luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, joka voi edesauttaa aroista ja vaikeistakin asioista puhumista. Omaohjaajat vastaavat myös yhteistyöstä lapsen huoltajien kanssa ja yhdessä koulukodin perheterapeutin kanssa he tukevat vanhempien kasvatustehtävää sekä vanhemmuutta.

 

Omaohjaajat ovat osa lapsen asuinyksikön työntekijöiden muodostamaa hoitotiimiä. Omaohjaajatyön sisältöä ohjaa lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelma, joka tehdään yhteistyössä lapsen, huoltajien, hoitotiimin, koulukodin erityistyöntekijän (psykologi, sosiaalityöntekijä, perheterapeutti, sairaanhoitaja) ja lapsen opettajan kesken. Tässä yhteistyöverkostossa arvioidaan säännöllisesti myös suunnitelman toteutumista ja sovitaan tarvittavista muutoksista.

© Valtion koulukodit 2019

Tietosuojailmoitus     |     Ulkoasu ja toteutus Dippi Design