FAMILJEARBETET VID STATENS SKOLHEM

I familjearbetet deltar all den personal som arbetar med barnet. Samarbetet och interaktionen bygger på respekt och förtroende, och det börjar redan vid det första mötet med familjen.  Familjearbetet går ut på att stödja barnets och familjens egna resurser och att stärka känslan av delaktighet. Det sker genom öppenhet och gemensamma samtal. I familjearbetet fäster man framför allt vikt vid hur olika relationer som bygger på tillgivenhet och interaktion, liksom också eventuella trauman, påverkar barnets och familjens totala situation.

 

Avsikten är att stärka familjens trygghetskänsla och kontakten mellan såväl familjemedlemmarna som mellan familjen och personalen. Familjearbetet har som mål att stärka interaktionen mellan familjemedlemmarna och att stödja och stärka de mänskliga relationer som ökar barnets tilltro till framtiden och främjar hela familjens välbefinnande.

 

”Familjearbetet går ut på att vi är tillsammans och gör saker tillsammans!”

© Valtion koulukodit 2019

Ulkoasu ja toteutus Dippi Design