VALTION KOULUKOTIEN PERHETYÖ

Perhetyöhön osallistuvat kaikki lapsen kanssa työskentelevät työntekijät. Arvostavan ja luottamuksellisen yhteistyö- ja vuorovaikutussuhteen rakentaminen alkaa ensimmäisestä tapaamisesta perheen kanssa.  Perhetyön tavoitteena on tukea lapsen ja perheen omien voimavarojen käyttöä ja vahvistaa osallisuuden kokemuksia. Perhetyö perustuu avoimuuteen ja yhteisiin keskusteluihin. Perhetyössä huomioidaan erityisesti erilaisten kiintymys- ja vuorovaikutussuhteiden sekä mahdollisten traumojen vaikutus lapsen ja perheen kokonaistilanteeseen.

 

Työskentelyn lähtökohtana on perheen turvallisuuden tunteen ja yhteyden vahvistaminen niin perheenjäsenten kuin perheen ja työntekijöiden välillä. Perhetyön tavoitteena on vahvistaa perheenjäsenten keskinäistä vuorovaikutusta sekä tukea ja vahvistaa niitä ihmissuhteita, jotka lisäävät lapsen luottamusta tulevaisuuteen ja tukevat koko perheen hyvinvointia.

 

”Perhetyö on iloa yhdessä olosta ja yhdessä tekemisestä!”

© Valtion koulukodit 2019

Tietosuojailmoitus     |     Ulkoasu ja toteutus Dippi Design