Psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen

Koulukotihoidossa ja kasvatuksessa painotetaan nuoren psyykkistä kasvua tukevia, suojaavia tekijöitä, jotka voivat vahvistaa nuoren elämänhallintaa ja ennaltaehkäistä aikuisuuden mielenterveysongelmia. Suojaavia tekijöitä koulukodissa ovat esimerkiksi vakaa ja kuntouttava arki, turvalliset vuorovaikutussuhteet, yhteisön tarjoamat osallistumismahdollisuudet ja sosiaalisten verkostojen vahvistaminen. Koulukodin työntekijät antavat nuorelle mallia tunteiden säätelyssä ja ovat nuoren tukena haasteellisissa tilanteissa. Suunnitelmallisella perhetyöllä pyritään lisäämään hoidon vaikuttavuutta.

 

Nuoren hoidosta vastaavat työntekijät perehtyvät nuoren kokonaistilanteeseen, hoidon tarpeeseen ja tavoitteisiin sekä suunnittelevat koulukodissa toteutettavaa hoitoa yhdessä nuoren, perheen ja muun verkoston kanssa. Käytössä olevia toimintatapoja yhteisesti ohjatun toiminnan lisäksi ovat muun muassa erilaiset ryhmämuotoiset työskentelytavat, kuten ART (Aggression Replacement Training).  Yksilötyössä toimintatapoina ovat omaohjaajatyössä toteutetut keskustelut, erilaiset toiminnalliset menetelmät, yksilöterapia sekä yksilöllisesti suunnitellut intensiiviset hoitojaksot. Omaohjaajan tai muun työntekijän nuoreen luoma vuorovaikutussuhde muodostuu usein nuoren kehityksen kannalta merkitykselliseksi ja  auttaa nuoren hoitoon kiinnittymisessä.

 

Koulukodissa olevalla nuorella voi olla hoitosuhde nuorisopsykiatrian yksikössä. Yhteistyö hoitavan nuorisopsykiatrin, koulukodin työntekijöiden ja vanhempien kesken tukee nuoren hoitoa ja sen etenemistä yhdessä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Jos nuori tarvitsee tutkimus- tai hoitojaksoa psykiatrisessa sairaalassa, ovat koulukodin työntekijät mukana hoidon suunnittelussa ja hoitojakson jälkeen nuori palaa yleensä takaisin koulukotiin.

© Valtion koulukodit 2019

Tietosuojailmoitus     |     Ulkoasu ja toteutus Dippi Design