SAIRILA SKOLHEM

  • finns i S:t Michel i Södra Savolax
  • 32 platser
  • avdelningar: Neitola för flickor, Hovitupa och Kartano för pojkar. Dessutom finns avdelningen Antinhovi för unga som håller på att bli självständiga.
  • enhet för särskild omsorg (Jarru)
  • enheter för krävande långvarig vård och fostran (Keltainen talo I och II)
  • skola: Myllyjoen koulu
  • 70 yrkesutbildade personer inom det sociala området, hälsovård och undervisning

Skolhemmets personal består av speciallärare, biträden, handledare och förvaltnings- och stödpersonal.  Dessutom har skolhemmet specialarbetare, nämligen en psykolog, socialarbetare och en sjukskötare. Verksamheten får också varje vecka stöd av en konsulterande specialist i ungdomspsykiatri och vid behov av andra experter.

 

Enheten för särskild omsorg (Jarru) och avdelningarna för långvarig krävande fostran (Keltaiset talot) är skolhemmets specialområde. Sairila skolhem har dessutom fyra avdelningar med fem platser var. Sairila har en egen skola, Myllyjoen koulu, som är en viktig del av den rehabiliterande vardagen. Skolan har arbetspar som består av en speciallärare och ett biträde som är experter i individuell undervisning. Utflykter, praoperioder och aktiverande funktioner är en del av skolarbetet.

 

Utöver boendeenheter har skolhemmet också flera aktivitetsmöjligheter på sitt område. Det finns en frisbeegolfbana, en gemensam klubblokal (Nuokku) och ett gym, och alla dessa används flitigt. Det finns en musiklokal där man kan spela in skivor och där det finns stolar för fysioakustisk behandling (FA). Största delen av de unga utnyttjar också de fritidsmöjligheter som finns i S:t Michel.  Även Saimens stränder ger mångsidiga möjligheter att tillbringa fritiden på.  Alla samlas dagligen i huvudbyggnadens matsal där en buffélunch serveras under skoldagar.

 

Sairila har ART-grupper vid alla boendeenheter. ART (Aggression Replacement Training) är en metod som ger den unga möjlighet att öva sina färdigheter i konstruktiv interaktion. Varje ung person får individuell och målinriktad fostran, vård och undervisning. Till den egna gruppen hör förutom den unga också egenvårdaren, egenläraren och en specialarbetare. Avsikten är att verksamheten ska vara tydlig, förutsägbar och enkel och skapa trygga förutsättningar för uppväxten. Målet är ett gott och öppet samarbete med familjen. Familjerna har möjlighet att komma på besök till Sairila och att övernatta i gästbostäderna. Skolhemmet ordnar regelbundet familjeläger. Tillsammans med personalen deltar unga som varit placerade i Sairila aktivt i den riksomfattande verksamheten med erfarenhetsexperter vid statens skolhem. Utöver det överväger, utvecklar och planerar samarbetsforumet för vuxna och unga gemensamma frågor som gäller skolhemmets vardag.

© Valtion koulukodit 2019

Tietosuojailmoitus     |     Ulkoasu ja toteutus Dippi Design