SIPPOLA SKOLHEM

  • finns i Kouvola
  • 28 platser
  • avdelning för flickor (6), avdelning för pojkar (7), avdelning (Kettukallio) för flickor och pojkar (6), avdelningar för särskild omsorg för flickor och pojkar (4) och avdelningar (Ilometsä) för särskild omsorg för flickor och pojkar (4)
  • skola: Sippolan Hovin koulu
  • 70 yrkesutbildade personer inom det sociala området, hälsovård och undervisning

Skolhemmet i Sippola har en lång historia inom vård utom hemmet. Idag erbjuder skolhemmet stark specialkompetens inom barnskyddet som beaktar barnets och familjens behov. Skolhemmets vårdplatser finns i små enheter och enheter för särskild omsorg. Därtill finns det en egen skola för grundläggande utbildning.

 

Vården, fostran och omsorgen baserar sig på skolhemmets multiprofessionella teamarbete som vid behov stärks genom social-, hälso- och sjukvårdstjänster efter barnets individuella behov. Varje barn har två egenvårdare. Egenvårdarnas arbete utgår från en god vård och arbete i egna team. Barnets eget team säkerställer en individuell och multiprofessionell vård och fostran.

 

Familjearbetet är en väsentlig del av barnets vård. Föräldrarna respekteras som barnets närstående. Familjearbetet genomförs av hela vårdteamet. Till familjearbetet hör kontakt med föräldrarna, träffar vid skolhemmet och hemma hos barnet, gemensamma samtal, vårdteam och möjlighet att delta i skolhemmets föräldragrupper, familjedagar och fester. Familjen har tillgång till en gästbostad (Alakartano). Barnets permissioner är en viktig del av en gemensam fostran.

 

I skolan planeras skolgången individuellt för varje barn och i samarbete med familjen och andra parter. Undervisningen genomförs i smågrupper med 4–8 elever. En av grupperna finns på avdelningen för särskild omsorg. I var och en av de 4–5 undervisningsgrupperna finns ett arbetspar som består av en speciallärare och ett skolgångsbiträde.

 

Efter skoldagens slut och under veckoslut bygger boendeenheternas rutiner på måltider, läggdags, hushållssysslor, kvällar med egenvårdarna, gemensamma och individuella fritidsintressen, verksamhet i grupp och utflykter. På skolhemmets gård finns en skatepark, korgbolls- och fotbollsplaner, frisbeegolf, gym och musiklokaler. Vid Sippola skolhem ordnas socialpedagogisk hästverksamhet som bygger på upplevelser och växelverkan mellan barnet, den vuxna och hästen. ART-gruppen (Aggression Replacement Training) övar sociala färdigheter, hantering av känslor och beteenden och moralisk slutledning. Varje vecka träffas en idrottsklubb som erbjuder mångsidiga aktiviteter för alla barn.

 

Målen för barnets vård, fostran och undervisning planeras tillsammans i samband med att klientplanen diskuteras, och klientplanen kompletteras med en egen plan för vård och fostran. I månadsbrevet berättar egenvårdaren och läraren tillsammans med barnet om vardagen och vad som annars hänt. Målet är att barnet ska ha ett bra liv och klara sig med utgångspunkt i de egna resurserna. En särskild styrka i Sippola är att gemenskapen är stark och att man gör saker tillsammans.

Se en presentationsfilm om fritidsverksamheten vid skolhemmet i Sippola.

© Valtion koulukodit 2019

Tietosuojailmoitus     |     Ulkoasu ja toteutus Dippi Design