SIPPOLAN koulukoti

  • sijaitsee Kouvolassa
  • 28 sijaishuoltopaikkaa
  • osastot: tyttöjen osasto (6), poikien osasto (7), Kettukallion osasto tytöille ja pojille (6) erityisen huolenpidon osastot tytöille ja pojille (4) ja Ilometsän erityisen huolenpidon osastot tytöille ja pojille (4)
  • Sippolan Hovin koulu
  • 70 sosiaali-, terveys- ja opetusalan ammattilaista

Sippolan koulukodilla on pitkä historia sijaishuollon palveluntarjoana. Tämän päivän koulukoti tarjoaa vahvaa lastensuojelun erityisosaamista lapsen ja perheen tarpeeseen. Sippolan koulukodilla on sijaishuollon järjestämistä varten hoitopaikkoja pienyksiköissä ja erityisen huolenpidon yksikössä sekä oma Hovin koulu peruskoulun suorittamista varten.

 

Hoito, kasvatus ja huolenpito perustuvat koulukodin moniammatilliseen tiimityöhön, mitä tarvittaessa vahvistetaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan muilla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla. Jokaisella lapsella on kaksi omaohjaajaa. ”Hyvällä hoitamisen” kulttuuri ja omatiimityöskentely ovat omaohjaajatyön perusta. Lapsen omatiimit varmistavat yksilöllisen ja moniammatillisen hoito- ja kasvatustyön toteutumisen.

 

Perhetyö on oleellinen osa lapsen hoitotyötä. Vanhempia arvostetaan oman lapsensa lähimmäisinä. Perhetyötä toteuttaa lapsen koko hoitotiimi. Perhetyöhön kuuluu yhteydenpito vanhempiin, tapaamiset koulukodilla ja lapsen kotona, yhteiset neuvottelut ja hoitotiimit, mahdollisuus osallistua koulukodin vanhempainryhmiin, perhepäivään ja koulukodin juhliin. Perheen käytössä on Alakartanon vierasasunto. Lapsen kotilomat ovat tärkeä osa yhdessä kasvattamisen kulttuuria.

 

Sippolan Hovin koulussa jokaisen lapsen koulunkäynti suunnitellaan yksilöllisesti ja yhteistyössä perheen sekä muiden osallisten kanssa. Opetus toteutetaan 4 – 8 oppilaan pienryhmissä, joista yksi toimii erityisen huolenpidon osastolla. Jokaisessa opetusryhmässä, joita on 4 -5, työskentelee työparina erityisopettaja ja koulunkäyntiavustaja.

 

Koulupäivien jälkeen ja viikonloppuisin asumisyksiköiden arkea rytmittävät ruokailuhetket ja nukkumaanmenoajat, kodinhoidolliset tehtävät, omaohjaajaillat, yhteiset ja yksilölliset harrastustoiminnat sekä ryhmät ja retket. Koulukodin omassa pihapiirissä on skeittiparkki, kori- ja jalkapallokentät, frisbeegolf sekä kuntosali ja musiikkitilat. Sippolan koulukoti järjestää sosiaalipedagogista hevostoimintaa, joka perustuu lapsen, aikuisen ja hevosen väliseen vuorovaikutukseen ja elämyksellisyyteen. ART-ryhmässä (Aggression Replacement Training) harjoitellaan sosiaalisia taitoja, mielenhallintaa ja moraalista päättelyä. Viikoittainen liikuntakerho tarjoaa monipuolisia liikunnallisia aktiviteetteja kaikille lapsille.

 

Lapsen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet suunnitellaan yhdessä asiakassuunnitelmaneuvottelussa. Suunnitelman sisältöä täydennetään lapsen omalla hoito- ja kasvatussuunnitelmalla. Kuukausikirjeessä omaohjaaja ja opettaja kertovat yhdessä lapsen kanssa arjesta ja ajankohtaisista kuulumisista. Tavoitteena on lapsen hyvän elämän toteutuminen ja pärjääminen omien voimavarojen mukaisesti. Sippolan erityisenä vahvuutena on vankka yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen.

Katso videoesitys Sippolan koulukodin harrastustoiminnasta.

© Valtion koulukodit 2019

Tietosuojailmoitus     |     Ulkoasu ja toteutus Dippi Design