SKOLAN

Vid varje skolhem finns en egen skola som erbjuder särskilt stöd och individuella lösningar för inlärningen hos barn i skolåldern och elever i påbyggnadsundervisning inom den grundläggande utbildningen. Skolans verksamhetsprinciper bygger på gemenskap, den enskilda individen och delaktighet. Undervisningen ordnas i samarbete med barnets vårdnadshavare och skolhemmets vårdteam. Den individuella dimensionen i undervisningen genomförs i små grupper under handledning av en speciallärare och ett biträde. Målet är att eleven ska avlägga den grundläggande utbildningen med utgångspunkt i de egna styrkorna och resurserna.

 

För varje elev utarbetas en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP). Planen baserar sig på en bedömning av elevens resurser och tidigare skolgång och på en kartläggning av förutsättningarna för inlärning och elevens styrkor som skolhemmets psykolog gjort. I planen fastställs elevens individuella mål för utbildningen och de metoder som tillämpas för att nå målen. Planen görs upp i samarbete med den unga och vårdnadshavarna. Den uppdateras i början av läsåret och vid behov. Vårdnadshavarna får information om hur skolgången framskrider vid diskussioner kring den individuella planen, via skolhemmets månadsbrev och vid familjeträffar, men också i samband med att klientplanen diskuteras och via det elektroniska systemet Wilma.

 

 

© Valtion koulukodit 2019

Tietosuojailmoitus     |     Ulkoasu ja toteutus Dippi Design