vuoden 2016 uutisia

29.09.2016

Lastensuojelupäivien messuosaston arvonta on suoritettu

 

Kiitos kaikille Valtion koulukotien messuosastolla vierailleille, toivottavasti osastomme toi mukanaan naurua ja hyvää mieltä. Messuosaston arvonta on suoritettu. Voittaja saa palkinnoksi Sairilan mieswoimistelijat esiintymään haluamaansa tilaisuuteen.

 

VOITTAJA ON: Serie M Nr 92 (punavalkoinen). Onnettarena toimi Valtion koulukotien talouspäällikkö Leila Rantanen. Voittajaa pyydetään lähettämään valokuva voittoarvasta ja yhteystiedot sähköpostilla kirjaamo.sairila@valtionkoulukodit.fi

 

Sairilan mieswoimistelijoihin voi tutustua lisää tästä

 

Valtion koulukodit - Lastensuojelupäivien messuosaston arvonta on suoritettu.Valtion koulukodit - Lastensuojelupäivien messuosaston arvonta on suoritettu.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

29.09.2016

Valtion koulukotien kotisivut uudistuvat

 

Valtion koulukotien kotisivut uudistuvat täysin kevään 2017 aikana. Kiinnitämme erityisesti huomioita käyttäjäystävällisyyteen, mobiiliversioon ja kuva- sekä videomateriaaliin. Suunnitteluun osallistuvat koulukotien viestintä- ja markkinointiryhmä, koulukotien henkilöstö sekä nuoret.

 

Valtion koulukodit - kotisivut uudistuvatValtion koulukodit - kotisivut uudistuvat

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

22.09.2016

Lastensuojelupäivät Jyväskylässä 27.-28.9.2016

 

Valtion koulukotien messuosastolla 17 esitetään ensimmäistä kertaa lyhytelokuva Kasvatus, pääosassa Sairilan Mieswoimistelijat. Bongaa mieswoimistelija Paviljongissa ja saat lipun elokuviin. Lisäksi tietenkin koulukotien ajankohtaiset kuulumiset, huippuarvonta ja uniikki messulahja.

 

 

Valtion koulukodit - Lastensuojelupäivät Jyväskylässä 27.-28.9.2016

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

22.09.2016

Meddelande / Tiedote

 

Verksamheten vid Lagmansgårdens skolhem fortsätter

 

Vid sitt sammanträde den 8 september 2016 fattade direktionen för statens skolhem och fängelsets familjeavdelning beslut om att verksamheten vid Lagmansgårdens skolhem kommer att fortsätta och inte läggas ner så som direktionen hade beslutit i maj. Det betyder att Lagmansgården nu igen tar emot både svensk- och finskspråkiga barn som behöver skolhemmets vård och undervisning. Statens skolhem kommer att organisera och producera svenskspråkig skolhemsservicen själv i framtiden också. Därför vi jobbar nu för att garantera ekonomiskt hållbar verksamhet och också svensk service i moderna lokaler som svarar skolhemverksamhetens behov. Vi hoppas att samarbete med er kommer att fortsätta bra.

 

 

Lagmansgårdenin koulukodin toiminta jatkuu

 

Valtion koulukotien johtokunta päätti kokouksessaan 8.9.2016, että Lagmansgårdenin koulukodin toiminta jatkuu eikä käynnissä olleita toimenpiteitä ruotsinkielisen koulukotipalvelun uuden järjestämistavan toteuttamiseksi jatketa. Valtion koulukodit tulee jatkossa itse sekä järjestämään että tuottamaan ruotsinkielisen palvelun. Tehty päätös merkitsee sitä, että Lagmansgården vastaanottaa jälleen sekä ruotsin- että suomenkielisiä lapsia. Olemme viimeisten vuosien aikana tehneet työtä taloudellisesti kestävän ja toiminnan puitteiltaan laadukkaan koulukotitoiminnan turvaamiseksi. Koulukotitoiminnan tarpeita vastaavat toimitilat tarvitaan myös ruotsinkieliselle palvelulle ja tähän tarpeeseen me nyt haemme ratkaisuja – näistä kerromme lisää aikanaan.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

19.09.2016

Liminkaan uusi erityisen huolenpidon osastojen uudisrakennus

 

Limingan koulutuskeskukseen valmistui syyskuun alussa erityisen huolenpidon osastojen uudisrakennus. Nuoret ja aikuiset pääsivät muuttamaan vanhoista Parkin ja Joukolan tiloista uusiin viikolla 37. Uudet tilat ovat huippujuttu ja ne on tehty käyttäjän toiveita kuunnellen.

 

 

Valtion koulukodit - Liminkaan uusi erityisen huolenpidon osastojen uudisrakennusValtion koulukodit - Liminkaan uusi erityisen huolenpidon osastojen uudisrakennusValtion koulukodit - Liminkaan uusi erityisen huolenpidon osastojen uudisrakennusValtion koulukodit - Liminkaan uusi erityisen huolenpidon osastojen uudisrakennus

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

15.09.2016

Koulukotien asema muuttuvassa palveluympäristössä selvitetään

 

Valtion koulukodit - Koulukotien asema muuttuvassa palveluympäristössä selvitetään

 

Hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on käynnistänyt yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa selvityksen koulukotien asemasta ja tehtävästä uudistuvassa vaativien lastensuojelupalveluiden kentässä. Selvityksen toteuttaa Nuorisotutkimusverkosto.

 

Koulukodit tarjoavat huolenpitoa ja perusopetusta vaikeasti oireileville lapsille ja nuorille, joiden elämäntilanne edellyttää erityisen vankkaa tukea. Koulukodit toimivat paitsi erityisopetuksen piirissä myös psykiatrian ja päihdehuollon palveluiden rajapinnassa tarjoten tukea koko perheelle. Vuosikymmenten kuluessa koulukotien tehtävä on hioutunut vastaamaan lastensuojelun vaativimman asiakasryhmän tarpeisiin. Koulukoteihin sijoitettujen nuorten taustalla on usein pitkäkestoisia kasvuympäristön haasteita, koulunkäynnin vaikeuksia, ihmissuhderistiriitoja, kuljeskelua, päihteidenkäyttöä sekä rikollista toimintaa. Ajassa eläminen ja toiminnan kehittäminen ovat olleet koulukoti-instituution säilymisen elinehtoja. Koulukotien paikka, tehtävä ja asema edellyttävät nykyisessä ja muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteessa jälleen tarkistamista ja selkeyttämistä.

 

Selvityksen puitteissa tarkastellaan Valtion koulukotien sekä kahden yksityisen koulukodin toimintaa kokoamalla tietoa koulukotien oppilaista, palveluista, niiden alueellisesta jakautumisesta sekä niveltymisestä valtakunnallisesti vaativimpien palveluiden kokonaisuuteen. Selvitys perustuu asiakirjamateriaaliin sekä koulukotien johtajien, henkilöstön ja johtavien rehtoreiden haastatteluihin. Selvityksessä tuotetaan näkemys siitä, miten koulukotien palvelut tulisi asemoida tulevassa sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluiden kentässä sekä miten niiden toimintaa tulisi kehittää.

 

Selvitys valmistuu syksyn 2016 kuluessa. Koulukotiselvityksen tuottamaa tietoa hyödynnetään LAPE -ohjelmassa mm. erityispalvelujen ja lastensuojelun kehittämisessä. Selvityksen suorittaa Nuorisotutkimusverkoston tutkijatohtori VTT Elina Pekkarinen.

 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on hallituksen kärkihanke, joka hallitusohjelman mukaisesti pyrkii lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja omien voimavarojen vahvistamiseen. Muutosohjelmassa uudistetaan laajasti lasten ja perheiden palvelujen toimintaa, muun muassa lapsille, nuorille ja perheille suunnattuja vaativimpia palveluita ja lastensuojelua.

 

Lisätietoja

VTT Elina Pekkarinen, p. 040 846 86 24, elina.pekkarinen@nuorisotutkimus.fi

www.nuorisotutkimusseura.fi

www.thl.fi

http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut

 

 

PALAA ALKUUN

© Valtion koulukodit 2019

Tietosuojailmoitus     |     Ulkoasu ja toteutus Dippi Design