VUORELA SKOLHEM

  • finns vid Hiidenvesi strand i Nummela, cirka 50 km från Helsingfors
  • 29 platser
  • avdelningar: Hannala, Miehelä och Vanhala för flickor och Hongikko för pojkar
  • skola: Vihdin Vuorelan koulu
  • 62 yrkesutbildade personer inom det sociala området, hälsovård och undervisning
  • en enhet för särskild omsorg Marikko

Skolhemmets grundläggande uppgift är att tillsammans med familjerna ta hand om de unga och ge dem vård, fostran och undervisning. För att vården ska vara framgångsrik är det viktigt att familjen deltar i vårdprocessen. Föräldrarna tas med i vården och värdesätts som experter på sitt eget barn. Familjearbetet leds av familjeterapeuter på specialnivå och genomförs av hela vårdteamet. Föräldrarna får gärna övernatta i gästbostäderna i situationer då den unga inte kan lämna skolhemmet.

 

Varje ung person har en egenvårdare och ett vårdteam. Egenvårdaren sköter ärenden tillsammans med den unga och ser till att den unga blir förstådd och har det bra. Vårdteamet består av den unga, egenvårdaren, en familjearbetare, en ansvarig handledare och vid behov egenläraren och en psykolog. Vårdteamet lyssnar på den unga, och tillsammans överväger man frågor, ställer upp mål och kommer överens om de förfaranden som behövs. Vid behov avtalas intensifierade vårdperioder för att främja stabilitet. Som stöd för den ungas klientplan utarbetas en plan för vård och fostran som diskuteras regelbundet.

 

I skolan har eleverna en egenlärare. En speciallärare och en psykolog kartlägger styrkor och särskilda behov som anknyter till inlärningen och skolgången. Handledarna och skolgångsbiträdena hjälper till med läxorna så att eleverna gör de uppgifter de fått. Unga som gått ut grundskolan kan inleda utbildning på andra stadiet också så att de bor på Vuorela skolhem. En sådan lösning nås tillsammans, och det är viktigt att den unga och familjen godkänner planen.

 

Den ungas personlighetsutveckling främjas genom fritidsverksamhet. Förutom hobbyer finns det många olika typer av gemensam fritidsverksamhet för de unga. Utflykter görs året runt. Lägerskolor ordnas årligen och under skolloven görs utfärder av olika slag, till exempel slalom, cykling, vandringar och äventyr.

 

Skolhemmet har en professionell personal som är engagerad i sitt arbete. När värderingarna och de grundläggande uppgifterna är tydliga, kan personalen arbeta målinriktat. Arbetshälsan får stöd av modellen för tidigt stöd, regelbunden arbetshandledning och kompletterande utbildning.

 

Mer information om verksamheten vid Vuorela skolhem finns i kvalitetshandboken.

© Valtion koulukodit 2019

Tietosuojailmoitus     |     Ulkoasu ja toteutus Dippi Design