VUORELAN koulukoti

  • sijaitsee Hiidenveden rannalla Nummelassa, noin 50 kilometrin päässä Helsingistä
  • 29 sijaishuoltopaikkaa
  • osastot: Hannala, Miehelä ja Vanhala tytöille ja Hongikko pojille
  • Vihdin Vuorelan koulu
  • 62 sosiaali-, terveys- ja opetusalan ammattilaista
  • erityisen huolenpidon yksikkö Marikko

Vuorelan koulukodin perustehtävä on yhdessä perheiden kanssa pitää nuorista huolta ja hoitaa, kasvattaa sekä opettaa heitä. Nuoren hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että perhe on mukana hoitoprosessissa. Vanhemmat otetaan mukaan nuoren hoitoon ja heitä arvostetaan oman lapsensa asiantuntijoina. Perhetyötä, jota ohjaavat erityistason perheterapeutit, toteuttaa koko nuoren hoitotiimi. Vanhemmat ovat tervetulleita yöpymään vierasasuntoihin silloin kun nuori ei voi lähteä pois Vuorelasta.

 

Jokaisella nuorella on Vuorelassa omaohjaaja ja hoitotiimi. Omaohjaaja hoitaa nuoren kanssa yhdessä asioita sekä pitää huolta, että nuori tulee ymmärretyksi ja hänen on hyvä olla. Hoitotiimiin kuuluvat nuori, omaohjaaja, perhetyöntekijä, vastaava ohjaaja ja tarvittaessa omaopettaja sekä psykologi. Hoitotiimissä kuullaan nuorta ja mietitään yhdessä asioita, asetetaan tavoitteita ja sovitaan tarvittavista menettelyistä. Tarpeen mukaan sovitaan tehostettuja hoitojaksoja vakautumisen edistämiseksi. Nuoren asiakassuunnitelman tueksi Vuorelassa laaditaan hoito- ja kasvatussuunnitelma, jota käsitellään säännöllisesti neuvotteluissa.

 

Vuorelan koulussa oppilaalla on omaopettaja. Erityisopettaja ja psykologi kartoittavat oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät vahvuudet ja erityistarpeet.  Ohjaajat ja koulunkäyntiavustajat auttavat läksyissä niin, että annetut tehtävät tulevat tehdyksi. Peruskoulunsa päättäneet nuoret voivat aloittaa opiskelun toisella asteella myös Vuorelassa asuen. Tähän ratkaisuun päädytään yhdessä neuvotellen ja on tärkeää, että nuori itse ja perhe hyväksyvät suunnitelman.

 

Vapaa-ajan toiminta tukee nuoren persoonallisuuden kehitystä. Nuorten vapaa-aika täyttyy harrastusten lisäksi monenlaisesta yhteisöllisestä toiminnasta. Vuorelasta tehdään retkiä ympäri vuoden. Leirikoulut ovat jokavuotista perinnettä ja koulun loma-aikoina tehdään erilaisia harrasteretkiä, kuten laskettelu, pyöräily, vaellus ja seikkailu.

 

Vuorelan koulukodissa on kyvykästä ja työstään kiinnostunutta henkilökuntaa. Arvojen ja perustehtävän selkeys auttavat työntekijöitä tavoitteellisessa työssä. Työhyvinvointia tukevat varhaisen tuen malli, säännöllinen työnohjaus ja täydennyskoulutus.

 

Vuorelan toiminnasta kerrotaan lisää Laatukäsikirjassa.

© Valtion koulukodit 2019

Tietosuojailmoitus     |     Ulkoasu ja toteutus Dippi Design