SKOLHEM

Statens skolhem är professionella enheter för krävande barnskydd. För resultatstyrningen ansvarar Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Utbildningsstyrelsen (UBS). Det är fråga om enheter för institutionsvård inom barnskyddet som inte eftersträvar ekonomisk vinst. Det finns sammanlagt fem statliga skolhem, varav ett är tvåspråkigt (finska och svenska).

© Valtion koulukodit 2019

Tietosuojailmoitus     |     Ulkoasu ja toteutus Dippi Design