Valtion koulukodit – myönteisen muutoksen tiellä

”Nuorelle tulee antaa mahdollisuus muuttua ja olla muutakin kuin se minkä takia hänet on sijoitettu.”

Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus kasvatukseen, hoitoon ja huolenpitoon.

Valtion koulukodeissa hoito, kasvatus ja opetus muodostavat yhdessä kuntouttavan kokonaisuuden, jossa korostuu kasvua ja mielenterveyttä suojaavat tekijät. Nuorten ja heidän perheidensä kokemukset oikeudenmukaisuuden toteutumisesta ja kuulluksi tulemisesta ovat koulukodeissa tärkeä osa onnistunutta hoitoprosessia. Lähtökohtana on, että nuori on vahvasti ja tasavertaisesti mukana oman elämänsä suunnittelussa. Nuorten iänmukaisen kehityksen turvaamiseksi koulukodeilla on hoidon, kasvatuksen ja opetuksen erityisasiantuntijoita. Perheiden kanssa tehtävällä työllä heitä autetaan löytämään toimivia suhteita läheisiinsä ja sijoituksesta tehdään perheen kanssa yhteinen prosessi.

Palvelut

Valtion koulukodit ovat erikoistuneet tuottamaan palvelua, jossa sijaishuolto ja erityisopetus muodostavat kuntouttavan kokonaisuuden. Valtion koulukotien palveluita ovat erityistason ja vaativan tason osastohoito, erityinen huolenpito sekä jälkihuolto.

Koulutoiminta

Oppilasta tuetaan yksilöllisesti tunnistamaan omat vahvuutensa ja saavuttamaan perusopetuksen päättötodistus.

Nuorten oma sivu

Nuorille tietoa koulukodin käytännöistä, tarinoita nuorten elämästä ja kiinnostavaa faktaa.

Ajankohtaiset uutiset

Valtion koulukotien toimintaa koskevat ajankohtaiset uutiset ja tapahtumat.