CPT:n tarkastus Sippolan ja Sairilan koulukodissa

Euroopan neuvoston kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen nojalla perustettu eurooppalainen komitea (CPT) on 7.-18.9.2020 vierailulla Suomessa tarkastaakseen laitoksia, joissa pidetään vapautensa menettäneitä henkilöitä. Oikeusministeriön, sisäministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön alaisiin laitoksiin kohdistuvien tarkastusten kohteena oli 8.-9.9. Sippolan koulukoti ja 10.-12.9. Sairilan koulukoti. Tarkastukset suoritti kolmijäseninen delegaatio, jolla oli mukanaan oma sihteeri sekä tulkki.

Sippolan koulukodin johtaja Tuija Lidberg oli tarkastuksen jälkeen tyytyväinen: ”Kaksipäiväinen tarkastus oli vaativa ja intensiivinen, mutta niin työntekijät kuin lapsetkin kokivat, että se toteutettiin heitä arvostavalla tavalla – tarkastus oli myönteinen kokemus.” Sairilan vs. johtaja Päivi Kinnusen viesti Sairilasta on samansuuntainen: ”Hyvä kokemus, yhteistyö tarkastajien kanssa sujui hyvin ja he haastattelivat sekä henkilökuntaa että useita lapsia.”

Haastattelujen lisäksi delegaation jäsenet tarkastivat dokumentteja ja katselmoivat toimitiloja. Tarkastus päättyi suullisesti annettuun palautteeseen. Päivi Kinnunen totesi monen muun asian lisäksi mm. päihdehoitoon liittyvän palautteen koulukodeille tärkeäksi. Myös Tuija Lindberg kiittää vierailijoita: ”Palaute oli rakentavaa, kriittistä ja monelta osin myönteistä. Koimme jo tämän suullisen palautteen hyvin tärkeänä ja arvokkaana – se antaa tukea ja uskoa työllemme ja sen kehittämiselle”.

CPT: n lopullinen tarkastusraportti on luvassa vuoden 2021 alkupuolella.