Koronaviruksen vaikutukset Valtion koulukodin toimintaan – hyvinvoinnin turvaaminen tärkeänä ohjaavana tekijänä

Valtion koulukodeissa lasten hoito, huolenpito ja opetus turvataan myös koronaviruksen aiheuttaman epidemian aikana. Koulukodeissa arjen elämän ja toimintojen järjestämisen lähtökohtana ovat kaikki ne valtakunnalliset ohjeet ja määräykset, joita on annettu virustartuntojen ehkäisemiseksi sekä mahdollisesti tartunnan saaneiden hoitamiseksi.

Kohtaamiset ja liikkuminen

Hallituksen ja viranomaisten antamien hygieniaa, liikkumista ja kokoontumisia koskevien ohjeiden huolellinen noudattaminen on meidän kaikkien vastuulla. Koska ihmisten liikkumisen rajoittaminen ja sitä kautta läheisten kontaktien välttäminen  on yksi keskeisistä epidemiaa hillitsevistä toimenpiteistä, on Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistanut, että ”vierailut lastensuojeluyksiköihin tulee minimoida lapsen lähimpiin henkilöihin ja perheeseen, ja vierailuja tulee yhteisymmärryksessä pyrkiä välttämään virustartuntojen ehkäisemiseksi. Kaikkien osapuolten tulee suosia puheluita ja videoviestintää ja välttää tapaamisia”.

Yhteistyössä hyvinvoinnin edistämiseksi

On tärkeää, että yhteistyössä lasten huoltajien ja sosiaalityöntekijän kanssa teemme voitavamme lapsiin ja henkilökuntaan kohdistuvan tartuntavaaran ehkäisemiseksi. Siksi lasten kotilomia harkittaessa, matkustamiseen ja kotipaikkakunnalla käyntiin liittyvät terveys- ja turvallisuusriskit selvitetään mahdollisimman tarkkaan ennen lopullista päätöksentekoa. Yhteistyössä lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijän kanssa loma- ja yhteydenpitosopimuksia voidaan tässä poikkeuksellisessa tilanteessa arvioida ja mahdollisuuksien mukaan sopia uudella tavalla.

Opetuksen järjestäminen

Valtion koulukodin koulun opetusjärjestelyissä otetaan huomioon jokaisen hyvinvointi. On tärkeä pyrkiä takaamaan ja ylläpitämään turvallisuuden tunnetta ja luottamusta myös tässä tilanteessa, josta selviämme yhdessä toimimalla ja lasten ajatuksia kuuntelemalla. Opetus järjestetään Valtion koulukodissa pääosin lähiopetuksena osastoittain huomioiden hallituksen ohjeistus. Oppilaan oppimissuunnitelmat ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmat on päivitetty jokaisen oppilaan oppimisen ja edistymisen tukemiseksi. Valtion koulukodin koulu tekee aktiivista yhteistyötä Opetus – ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kanssa.

LISÄTIETOJA:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta löytyy  ajankohtaista tietoa koronaviruksesta, ohjeita kansalaisille ja ammattilaisille sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin koskien koronavirusta. Lue lisää tästä

Sosiaali- ja terveysministeriön ohje: tartuntalain ja valmiuslain vaikutus liikkumisvapauteen sosiaalihuollon yksiköissä (1.4.2020).
Lue lisää tästä