Limingan koulutuskeskuksen nimi vaihtuu Limingan koulukodiksi 1.1.2024 alkaen.

Valtion koulukotien muiden yksiköiden nimet ovat yhdenmukaiset ja kuvaavat Valtion lastensuojeluyksiköiden perustehtävää. Tästä syystä myös Limingan koulutuskeskuksen nimi päätettiin vaihtaa Limingan koulukodiksi.