Startti-info nuorelle

Tämä vihkonen on tarkoitettu Sinulle lyhyeksi tietopaketiksi, kun tulet Valtion koulukotiin.

Eväitä elämään ja tahtoa selviytymiseen. Lastensuojelun käsikirja nuorilta nuorille.

Omaohjaajatyö​

Jokainen lapsi saa koulukotiin tullessaan kaksi nimettyä omaohjaajaa, jotka toimivat lapsen ja perheen rinnalla ja lähimpänä tukena koko koulukotisijoituksen ajan. Omaohjaajat tukevat lapsen myönteistä kasvua ja kehitystä ja ovat arjen apuna monissa käytännön asioissa. Omaohjaajatyössä pyritään kannustamaan, nostamaan esiin nuoren voimavaroja ja antamaan hänelle mahdollisimman paljon myönteistä palautetta. Tavoitteena on aikaansaada omaohjaajien ja lapsen välille luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, joka voi edesauttaa aroista ja vaikeistakin asioista puhumista. Omaohjaajat vastaavat myös yhteistyöstä lapsen huoltajien kanssa ja yhdessä koulukodin perheterapeutin kanssa he tukevat vanhempien kasvatustehtävää sekä vanhemmuutta.

Omaohjaajat ovat osa lapsen asuinyksikön työntekijöiden muodostamaa hoitotiimiä. Omaohjaajatyön sisältöä ohjaa lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelma, joka tehdään yhteistyössä lapsen, huoltajien, hoitotiimin, koulukodin erityistyöntekijän (psykologi, sosiaalityöntekijä, perheterapeutti, sairaanhoitaja) ja lapsen opettajan kesken. Tässä yhteistyöverkostossa arvioidaan säännöllisesti myös suunnitelman toteutumista ja sovitaan tarvittavista muutoksista.

Nuoren ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen tueksi OMA BOXI

Nuoren ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen tueksi OMA BOXI​

Koulukodeissa kehitetään parhaillaan yhteistyössä Pesapuu ry:n kanssa Arjen osallisuuden boksia (OMA BOXI) nuoren ja omaohjaajan väliseen työskentelyyn. Jokainen nuori saa oman boksin eli laatikon, jonka voi tuunata omannäköisekseen. Laatikko sisältää kortteja erilaisista teemoista, kuten omaohjaajatyöskentely, osallisuus, oikeudet ja velvollisuudet ja päihteet. Korttien kehittelyssä nuoret ovat olleet vahvasti mukana, sillä kortit on kehitetty välitehtävinä toteutuneiden nuorten haastattelujen pohjalta yhteistyössä ohjaajien ja kehittämisprosessin vetäjien kanssa. Nuorilla on ollut mahdollisuus myös osallistua korttien kuvittamiseen. Boksi on tarkoitus ottaa käyttöön viimeistään ensi syksynä jokaisen nuoren kanssa osana omaohjaajatyöskentelyä.