Palvelut

Erityistason osastohoito

Erityistason osastohoito on tarkoitettu lapsille, jotka tarvitsevat kasvun ja kehityksen tueksi moniammatillista, kokonaisvaltaista ja yksilöllistä kasvatusta sekä hoitoa.

Vaativan tason osastohoito

Vaativan tason osastohoidon vahva henkilömitoitus ja sekä pienet ryhmäkoot mahdollistavat intensiivisen hoidon ja kuntoutuksen.

Erityinen huolenpito

Erityisen huolenpidon osastoilla annetaan lastensuojelulain 71-73§:n mukaista kokonaisvaltaista, määräaikaista hoitoa ja huolenpitoa.

Koulukotien jälkihuolto

Valtion koulukotien jälkihuollossa tuetaan nuoren koulukotisijoituksen jälkeistä elämää joko takaisin kotiin muutettaessa tai nuoren muuttaessa omaan asuntoon.