Erityinen huolenpito

Erityisen huolenpidon osastoilla Valtion koulukodeissa annetaan lastensuojelulain 71-73§:n mukaista kokonaisvaltaista, määräaikaista (max. 90 vrk) huolenpitoa 12-18 -vuotiaille lapsille, jotka käytöksellään vakavasti vaarantavat omaa kasvuaan ja kehitystään tai terveyttään ja jotka eivät ole muulla tavoin hoidettavissa.

Erityisen huolenpidon osastolla selkeä vakauttava arki ja tavoitteellinen työskentely auttavat hoidettaessa vaikeasti oireilevia nuoria. Erityinen huolenpito on hoitomuotona väliintulo nuoren vakavaan tilanteeseen, jossa työntekijät ottavat vastuun nuoren elämäntilanteesta ja nuori saa paljon huomiota ja huolenpitoa. Erityisen huolenpidon tarkoituksena on luoda vahva kontakti aikuisen ja nuoren välille ja lisätä lapsen turvallisuuden tunnetta. Hoidossa tunnistetaan traumataustasta johtuva nuoren oireilu ja keskitytään vakauttamiseen. Hoitojakson tavoitteena vakauttamisen lisäksi on uudelleen suuntautuminen sijaishuollon tavoitteisiin.

Erityisen huolenpidon nelipaikkaisissa yksiköissä henkilöstömitoitus on vähintään kaksi työntekijää lasta kohden. Yksikössä työskentelee ohjaajien lisäksi mm. psykiatri, psykologi, sosiaalityöntekijä. Opetus tapahtuu osastolla pienryhmässä erityisluokanopettajan johdolla.