Erityistason osastohoito

Erityistason osastohoito on tarkoitettu niille lapsille, jotka tarvitsevat kasvun ja kehityksen tueksi paljon laaja-alaista, kokonaisvaltaista ja yksilöllistä kasvatusta sekä hoitoa. Tuen tarpeet ovat monimuotoisia ja monitasoisia. Lapsilähtöinen hoito ja kasvatus, ennakoitava arki, tuettu koulunkäynti, turvalliset ihmissuhteet, suojaavien tekijöiden vahvistaminen sekä siirtymävaiheiden tuki vahvistavat lapsen turvallisen ja vakaan elämän edellytyksiä. Työskentelyssä korostuu yhteistyö lapsen perheen ja läheisten kanssa.

Erityistason hoidon yksiköissä henkilöstömitoitus on vähintään 1,3 työntekijää lasta kohden. Yksiköissä työskentelee ohjaajien lisäksi esimerkiksi psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä, psykologi, päihdetyöntekijä, toimintaterapeutti, perheterapeutti, lääkäri ja perhetyöntekijä. Yksiköissä on 5-6 asiakaspaikkaa. Lapset käyvät koulua pienryhmissä ja opetuksesta vastaavat erityisluokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja.