Vaativan tason osastohoito

Vaativa tason osastohoito on tarkoitettu lapsille, joilla on erityisiä yksilöllisiä tarpeita kasvussa ja kehityksessä. Vaativan tason hoidon yksiköissä hoidetaan ja kuntoutetaan lapsia, joilla on vakavaa kasvussa ja kehityksessä sekä koulunkäynnissä ilmenevää oireilua. Terapeuttinen ja traumaorientoitunut hoito on yksilöllistä ja kokonaisvaltaista sekä lapsi- ja perhelähtöistä moniammatillista yhteistyötä. Yhteisöllinen, ennakoitu ja vakauttava ympäristö tukee toipumista. Hoitoon sisältyy myös erilaista hoidollista ja tukevaa ryhmätoimintaa.


Vahva resursointi

Vaativan tason osastohoidon henkilöstöresurssit ovat hyvät. Yksiköiden henkilöstömitoitus on vähintään 2 työntekijää lasta kohden. Yksiköissä työskentelevällä henkilöstöllä on laaja-alaista asiantuntemusta ja osaamista. Yksikössä työskentelee ohjaajien lisäksi esimerkiksi psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä, psykologi, päihdetyöntekijä, toimintaterapeutti, perheterapeutti, lääkäri ja perhetyöntekijä. Yksiköissä on neljä asiakaspaikkaa. Lapset käyvät koulua pienryhmissä ja yksilöllisestä opetuksesta vastaavat erityisluokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja. Yksiköiden henkilöstöresurssi ja pieni ryhmäkoko tukevat lapsen kuntoutumista ja tarpeiden kokonaisvaltaista huomioon ottamista.