Sairilan koulukoti hakee ohjaajia ja valvojia eripituisiin määräaikaisiin työtehtäviin.

Sairilan koulukoti on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alainen lastensuojeluyksikkö, joka tuottaa erikoistuneen lastensuojelun ja erityisopetuksen palveluita. Sairilan koulukoti toimii Mikkelissä.

Ohjaajat työskentelevät osana moniammatillista tiimiä ja ne vastaavat osaltaan yksikköön sijoitettujen lasten ohjauksesta, kasvatuksesta ja hoidosta.

Valvojat työskentelevät ilta- ja yöaikaan osastoilla. Valvojien tehtäviin kuuluu huolehtia laitosalueen ja lasten turvallisuudesta.

Työ sopii sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan AMK-tutkinnon tai perustutkinnon suorittaneille sekä alan opiskelijoille.

Lisätietoja tehtävästä:
Vastaava ohjaaja Tero Väisänen
p. 029 524 4253