Enheter och kontaktuppgifter

STATENS SKOLHEM

Statens skolhem är en riksomfattande serviceproducent inom den grundläggande utbildningen för krävande vård utom hemmet och krävande särskilt stöd. Statens skolhem finns på fem olika verksamhetsorter.

Läs mer »

Direktör för Statens barnskyddsenheter
Kaisa Lepola
Telefon: 029 524 7996
fornamn.efternamn@thl.fi

Ledande rektor för statens skolhemsskolor
Tiina Korpela-Liimatainen
Telefon: 029 524 4101
fornamn.efternamn@valtionkoulukodit.fi

Ekonomichef
Elsi Poikala (vs.)
Telefon: 029 524 4610
fornamn.efternamn@valtionkoulukodit.fi

Utvecklingschef
Jani Méling
Telefon: 029 524 4702
fornamn.efternamn@valtionkoulukodit.fi

Gåtasvägen 99, 68910 Bennäs

Lännentie 1, 91900 Limingo

Sairilantie 31, 50180 S:t Michel

Sippolantie 1, 46710 Sippola

Vuorelan koulukoti

Vuorelantie 73, 03100 Nummela