Liminka skolhem

Föregående bild
Nästa bild
  • ligger i Limingo, 25 km söder om Uleåborg
  • 24 platser för vård utom hemmet
  • särskild omsorg: Amiko (4), Joukola (4) och Parkki (4)
  • krävande fostran (avdelningsvård): Mäkelä (4), Veikkonen (4) och Ritola (4)
  • Kylliälän koulu
  • 70 yrkesutbildade inom social-, hälso- och undervisningsbranschen

Adress: Lännentie 1, 91900 Limingo
e-post: kirjaamo@valtionkoulukodit.fi
Telefon: 029 524 4200

Personalens e-post adresser:
fornamn.efternamn@valtionkoulukodit.fi