Sairila skolhem

Previous
Next
  • ligger i Södra Savolax
  • 26 platser för vård utom hemmet
  • institutionsvård på specialnivå: avdelningarna Neitola för flickor och Kartano för pojkar
  • enheten Jarru för särskild omsorg
  • krävande institutionsvård: Keltainen talo I och II samt Hovitupa
  • Myllyjoen koulu
  • 70 yrkesutbildade inom social-, hälso- och undervisningsbranschen

Adress: Sairilantie 31, 50180 S:t Michel
e-post:
kirjaamo.sairila@valtionkoulukodit.fi
Telefon: 029 524 4400

Personalens e-post adresser:
fornamn.efternamn@valtionkoulukodit.fi