Forskning och utveckling

Forsknings- och utvecklingsverksamheten i anslutning till statens skolhem är starkt kopplad till strategin och stödjandet av de grundläggande uppgifterna samt utvecklingen av verksamhetsmiljön samt nya verksamhetsformer. Forsknings- och utvecklingsarbetet styr och verifierar utvärderingen av verksamhetens effektivitet. Med hjälp av undersökningen testas och utvärderas befintlig praxis och nya högklassiga skolhemstjänster utvecklas. Statens skolhem erbjuder ny forskningsdata och information även för andra aktörer inom branschen.