Lediga platser vid statens skolhem

Planeringen och genomförandet av placeringen vid skolhem börjar med att socialarbetaren tar kontakt. Sedan förhandlar de anställda om platsens lämplighet med socialarbetaren. Därefter kallas den unga och hans eller hennes familj till ett besök på skolhemmet. Då diskuterar man den ungas livssituation, berättar om skolhemmets verksamhet, träffar anställda och bekantar sig med lokalerna. Målet är att skapa en grund för ett gott samarbete.

Lagmansgårdens skolhem

Mer information:

Carl-Johan Strömberg,
Telefon: 029 524 4813

Liminka skolhem

Mer information:

Teija Tuuliainen
Telefon: 029 524 4205

Sairila skolhem

Mer information:

Mia Melkinen
Telefon: 029 524 4308

Päivi Kinnunen
Telefon: 029 524 4405

Sippola skolhem

Mer information:

Salla Haikonen
Telefon: 029 524 4690

Tuija Lindberg
Telefon: 029 524 4611

Vuorela skolhem

Mer information:

Annette Karanen
Telefon: 029 524 4704

Anna-Maija Kujala
Telefon: 029 524 4701

Gemensam eftervård på skolhemmen

Platsförfrågningar:

Jens Pedersen
Telefon: 029 524 4019
fornamn.efternamn@valtionkoulukodit.fi

Perttu Urponen
Telefon: 029 524 4020
fornamn.efternamn@valtionkoulukodit.fi