Service

AVDELNINGSVÅRD PÅ KRÄVANDE NIVÅ

Stark personaldimensionering och små gruppstorlekar inom avdelningsvården på krävande nivå möjliggör intensiv vård och rehabilitering.

SÄRSKILD OMSORG

På avdelningarna för särskild omsorg ges heltäckande, tidsbunden vård och omsorg enligt 71–73 § i barnskyddslagen.

SKOLHEMMENS EFTERVÅRD

Eftervården vid statens skolhem stöder den ungas liv efter placeringen på skolhem antingen när han eller hon flyttar hem igen eller flyttar till sin egen bostad.

skolan

I skolan arrangeras grundläggande utbildning och förberedande utbildning för yrkesexamen (TUVA).