Avdelningsvård på krävande nivå

Krävande avdelningsvård är avsedd för barn som har särskilda individuella behov i fråga om tillväxt och utveckling. Vid enheter för krävande vård vårdas och rehabiliteras barn som har allvarliga symtom i utvecklingen samt skolgång. Terapeutisk och traumaorienterad vård är individuellt och övergripande och förverkligas som barn- och familjeinriktat multiprofessionellt samarbete. En gemenskapsbaserad, förutsedd och stabiliserande miljö stöder återhämtningen. I vården ingår också olika typer av vårdande och stödjande gruppverksamhet.

 

Stark resursfördelning

Personalresurserna inom avdelningsvården på krävande nivå är goda. Enheternas personaldimensionering är minst 2 arbetstagare per barn. Personalen vid enheterna har omfattande sakkunskap och kompetens. Vid enheten arbetar förutom handledarna till exempel en psykiatrisk sjukskötare, socialarbetare, psykolog, missbrukararbetare, ergoterapeut, familjeterapeut, läkare och familjearbetare. Enheterna har fyra klientplatser. Barnen går i skola i små grupper och specialklasslärare och skolgångshandledare ansvarar för den individuella undervisningen. Enheternas personalresurser och små grupper stöder barnets rehabilitering och beaktande av behoven som helhet.