Avdelningsvård på specialnivå

Avdelningsvård på specialnivå är avsedd för barn som behöver omfattande, övergripande och individuell fostran och vård som stöd för uppväxten och utvecklingen. Stödbehoven är varierande och har flera nivåer. Barninriktad vård och fostran, förutsägbar vardag, stödd skolgång, trygga relationer, stärkande av skyddande faktorer och stöd för övergångsfaser stärker förutsättningarna för ett tryggt och stabilt liv för barnet. I arbetet betonas samarbetet med barnets familj och närstående.
Vid enheter för specialiserad vård är personaldimensioneringen minst 1,3 arbetstagare per barn. Vid enheterna arbetar förutom handledarna till exempel en psykiatrisk sjukskötare, socialarbetare, psykolog, missbrukararbetare, ergoterapeut, familjeterapeut, läkare och familjearbetare. Enheterna har 5–6 klientplatser. Barnen går i skola i små grupper och specialklasslärare och skolgångshandledare ansvarar för undervisningen.