Särskild omsorg

På avdelningarna för särskild omsorg vid Statens skolhem ges i enlighet med 71–73 § i barnskyddslagen heltäckande, tidsbunden (max. 90 dygn) omsorg för barn i åldern 12–18 år som genom sitt beteende allvarligt äventyrar sin egen uppväxt och utveckling eller hälsa och som inte kan vårdas på annat sätt.

En tydlig stabiliserande vardag och målinriktat arbete på avdelningen för särskild omsorg hjälper unga med svåra symtom. Särskild omsorg är att ingripa i den ungas allvarliga situation, där de anställda tar ansvar för den ungas livssituation och den unga får mycket uppmärksamhet samt omsorg. Syftet med särskild omsorg är att skapa en stark kontakt mellan vuxna och unga samt öka barnets trygghetskänsla. I vården identifieras symtom hos de unga som beror på traumatisering och man koncentrerar sig på stabilisering. Utöver stabiliseringen är målet med vårdperioden att omorientera sig mot målen för vården utom hemmet.

Vid enheter med fyra platser med särskild omsorg är personaldimensioneringen minst två arbetstagare per barn. Vid enheten arbetar förutom handledarna bland annat en psykiater, en psykolog och en socialarbetare. Undervisningen sker i en liten grupp på avdelningen under ledning av en specialklasslärare.