Unga

Den ungas möjlighet att bygga upp en förtroendefull, bestående relation till åtminstone en vuxen ger en positiv upplevelse av placeringstiden. I synnerhet för unga i en svår livssituation har positiva erfarenheter samt varaktighet och stabilitet en särskild betydelse.

De unga förväntar sig betydelsefulla möten, socialt stöd och en trygg atmosfär – av sina egna handledare, psykologer, socialarbetare och undervisningspersonal. Dessa hjälper den unga att bygga upp självförtroendet, trygghetskänslan och tron på att de kan klara sig självständigt i studierna, arbetet och livet.

Eftervårdsarbetet strävar till att stöda den unga till ett självständigt liv genom långvariga, bestående och betydelsefulla sociala relationer.

STARTINFO

KAMRATSTÖD OCH ERFARENHETER

FRITID

INTRESSANTA FAKTA