Fritid

Föregående bild
Nästa bild

På statens skolhem är fritidsverksamheten mångsidig och uppmuntran till olika hobbyer är en central del av stödet för de ungas välbefinnande. En intressant hobby ger den unga en upplevelse av att lyckas och det stärker självkänslan samt ger energi i vardagen. Om den unga inte har någon egen hobby när han eller hon kommer till skolhemmet, försöker man hitta en hobby som passar honom eller henne. När det handlar om hobbyer strävar man efter att beakta de ungas individuella önskemål och utreda möjligheterna att fortsätta med sin tidigare hobby.

Skolhemmen har mångsidiga fritidsaktiviteter året runt och verksamheten följer läsåret och årstiderna. Skolhemmen stöder unga att utöva både motion och kultur och utöver individuella hobbyer ordnar idrotts- och kulturföreningen flera gemensamma evenemang under året.

Statens skolhem erbjuder många slags aktiviteter såsom fiske, paddling, skidåkning, ridning, dans, klättring eller musik.