Startinfo

Det här häftet är avsett som ett kort informationspaket när du kommer till Statens skolhem.

Egenvårdare

Varje barn får vid ankomsten till skolhemmet två egenvårdare som arbetar vid barnets och familjens sida och fungerar som närmaste stöd under hela placeringen på skolhemmet. Egenvårdarna stöder barnets positiva tillväxt och utveckling och hjälper till i många praktiska frågor i vardagen. I arbetet som edenvårdare strävar man efter att uppmuntra, lyfta fram de ungas resurser och ge dem så mycket positiv respons som möjligt. Målet är att skapa förtroendefull växelverkan mellan egenvårdaren och barnet, vilket kan möjliggöra diskussion om känsliga och svåra saker. Egenvårdarna ansvarar också för samarbetet med barnets vårdnadshavare och tillsammans med skolhemmets familjeterapeut stöder de föräldrarnas uppgift som fostrare och deras föräldraskap.

Egenvårdarna är en del av det vårdteam som arbetstagarna vid barnets boendeenhet bildar. Innehållet i arbetet som egenvårdare styrs av barnets plan för vård och fostran, som görs i samarbete mellan barnet, vårdnadshavarna, vårdteamet, en specialarbetare på skolhemmet (psykolog, socialarbetare, familjeterapeut, sjukskötare) och barnets lärare. I detta samarbetsnätverk bedöms också genomförandet av planen regelbundet och man kommer överens om nödvändiga ändringar.

Nuoren ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen tueksi OMA BOXI

OMA BOXI stöder interaktionen mellan unga och vuxna

Skolhemmen utvecklar för närvarande tillsammans med Pesäpuu ry lådor för delaktighet i vardagen (OMA BOXI) i arbetet mellan den unga och den egna handledaren. Varje ung person får en egen box, det vill säga en låda, vars innehåll anpassas enligt individuella behov. Lådan innehåller kort på olika teman, såsom egenvårdararbete, delaktighet, rättigheter och skyldigheter samt rusmedel. Unga har deltagit aktivt i utvecklingen av korten, eftersom korten har utvecklats som deluppgifter utifrån intervjuer med de unga i samarbete med handledarna och ledarna för utvecklingsprocessen. De unga har också haft möjlighet att delta i illustreringen av korten. Boxen ska tas i bruk senast nästa höst, tillsammans med varje ung person, som en del av egenvårdararbetet.