Teams-tapaamisia koulukoteihin sijoitettujen lasten vanhemmille keväällä 2022

Valtion koulukodit järjestää keväällä 2022 koulukoteihin sijoitettujen lasten vanhemmille sarjan teams-tapaamisia. Niissä paneudutaan usein puhututtaviin ja ajankohtaisiin asioihin nuorten elämässä.

Keväällä aiheina ovat uusi oppivelvollisuusikä, itsenäistyminen ja jälkihuolto, päihteet, lastensuojelun rajoitukset ja nuorten neuropsykiatriset haasteet. Tapaamisissa vetäjinä ja alustajina ovat koulukotien työntekijät.

Tapaamiseen saa kutsun yksiköstä, johon oma lapsi on sijoitettu.