THL tutkii teatteritoiminnan mahdollisuuksia lastensuojelun sijaishuollon kehittämisessä

THL tutkii teatteritoiminnan mahdollisuuksia lastensuojelun sijaishuollon kehittämisessä

Sippolan koulukodissa käynnistyi 5.3.2020 teatterityöpajakurssi, jossa pyritään löytämään uusia tapoja itseilmaisuun ja tunteiden käsittelyyn. Teatterityöpajat toteutetaan Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön ja Valtion koulukotien yhteistyönä. Tutkimuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Jyväskylän yliopisto.

Monivuotisessa laadullisessa pitkittäistutkimuksessa (2017–2024) tarkastellaan taidelähtöisen työskentelyn vaikutuksia sekä koulukotiin sijoitettujen nuorten että koulukodin työntekijöiden hyvinvointiin. Tutkimusaineisto kerätään sekä kvalitatiivisilla että kvantitatiivisilla menetelmillä.

Hankkeen ensimmäinen teatteripajajakso pidettiin keväällä 2018 Vuorelan koulukodissa Nummelassa.

”Lukuisat havainnot tunneilmaisun ja sosiaalisten taitojen vahvistumisesta sekä uusista vuorovaikutuksen tavoista ovat tärkeitä tuloksia, joita on esitelty useissa kansainvälisissä tiedekongresseissa”, kertoo THL:n erikoistutkija Päivi Känkänen.

Ensimmäisessä tutkimuskokonaisuudessa selvitettiin nuorten kokemuksia teatteritoiminnasta. Keväällä 2020 käynnistyvä tutkimus keskittyy vuorostaan koulukotien työntekijöihin. Tutkimus kartoittaa mukana olevien työntekijöiden kokemuksia sekä haastatteluilla että kyselylomakkeella. Kiinnostus kohdistuu siihen, mitä ammatillisen kasvun mahdollisuuksia ja uusia näkökulmia teatterityöskentely työntekijöissä virittää sekä omaan itseen että tuttuihin nuoriin liittyen.

“Sain uusia kokemuksia ja opin itsestäni uusia asioita. Kun päätin lähteä mukaan, halusin samalla jollain tavalla haastaa ja ylittää itseni. Luulen, että myös henkilökunta näki minussa piilossa olleen lahjakkuuden. Opin lisää itsestäni”, kertoi nuori kokemuksistaan teatterityöpajalla.

Työpajoissa paneudutaan teatteri-ilmaisun keinoin muun muassa stigman ja leimautumisen pelon teemaan, joka koskettaa kaikkia lastensuojelun piirissä olevia lapsia ja nuoria.

Tutkimus tuottaa eri näkökulmista tutkittua tietoa taideilmaisun mahdollisuuksista lastensuojelussa. Tuloksia raportoidaan sekä kotimaisissa että kansainvälisissä, vertaisarvioiduissa tiedejulkaisuissa ja kongresseissa. Hankkeen ensimmäinen julkaisu on tällä hetkellä vertaisarvioitavana Nordic Journal of Arts, Culture and Health -lehdessä.

Lisätietoja
Valtion koulukodit
Kansallisteatterin Kiertuenäyttämö
Blogi 3.6.2019: Taiteen paikkaa raivataan rakenteisiin vauhdilla
Blogi 25.7.2018: Taiteesta lisävirtaa lastensuojeluun
Blogi 5.4.2018: Teatteri tulee koulukotiin

Päivi Känkänen
erikoistutkija
THL
puh. 029 524 7167
etunimi.sukunimi@thl.fi

Marko Manninen
erikoistutkija
THL
puh. 029 524 8858
etunimi.sukunimi@thl.fi