Tutkimus ja kehittäminen

Valtion koulukoteihin liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta kytkeytyy vahvasti strategiaan ja perustehtävien tukemiseen sekä toimintaympäristön ja uusien toimintamuotojen kehittämiseen. Tutkimus- ja kehittämistyö ohjaa ja todentaa toiminnan vaikuttavuuden arviointia. Tutkimuksen avulla testataan ja arvioidaan olemassa olevia käytäntöjä sekä kehitetään uusia, laadukkaita koulukotipalveluita. Valtion koulukodit tarjoavat säännöllisinä tutkimustiedon tuottajina uutta tietoa myös alan muille toimijoille.

Tutkimusluvat

Oheisesta linkistä löydät ohjeistuksen tutkimuslupakäytännöistä, joka koskee myös Valtion koulukoteja. Ohje koskee asiakkaita koskevaa tiedonkeruuta turvakodeissa, rikos- ja riita-asioiden sovittelussa ja valtion koulukodeissa.

https://thl.fi/fi/thl/organisaatio/osastot-ja-yksikot/valtion-palvelut/muut-erityispalvelut/tutkimusluvat

Lisätietona:
Valtion koulukotien osalta asiakasasiakirjoja/ asiakasrekistereitä koskevat hakemukset käsittelee Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen FinData 

Valtion koulukotien kouluja sekä rikos- ja riita-asioita koskevien asiakasasiakirjojen käsittelyä tutkimuksessa on tarkasteltava erikseen.

Tutkimukset

KEHITTÄMIS-HANKKEET

HENKILÖSTÖN KOULUTUKSET

STRATEGIA