Tutkimus ja kehittäminen

Valtion koulukoteihin liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta kytkeytyy vahvasti strategiaan ja perustehtävien tukemiseen sekä toimintaympäristön ja uusien toimintamuotojen kehittämiseen. Tutkimus- ja kehittämistyö ohjaa ja todentaa toiminnan vaikuttavuuden arviointia. Tutkimuksen avulla testataan ja arvioidaan olemassa olevia käytäntöjä sekä kehitetään uusia, laadukkaita koulukotipalveluita. Valtion koulukodit tarjoavat säännöllisinä tutkimustiedon tuottajina uutta tietoa myös alan muille toimijoille.

Tutkimukset

KEHITTÄMIS-HANKKEET

HENKILÖSTÖN KOULUTUKSET

STRATEGIA