Valtion koulukotien strategiset linjaukset

MISSIO

Turvaamme lapsen hyvän elämän kehityksen ja kasvun.

VISIO

Olemme yhteiskunnallisesti merkittävin vaativimman sijaishuollon valtakunnallinen toimija.

ARVOMME

Turvallisuus
Osallisuus
Inhimillisyys
Lapsilähtöisyys

Valtion koulukotien strategia 2022

Lue esite tästä