Valtion koulukotien strategiset linjaukset vuoteen 2020

Osallisuus ja dialogisuus

Lapsen ja nuoren osallisuuden kokemuksia ja turvallisuuden tunnetta vahvistetaan. Aikuisen ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa kunnioitetaan toista arvokkaana ja ainutlaatuisena yksilönä.

Lapsen ja nuoren yksilölliset tarpeet

Osaamista syvennetään huomioiden hoitoprosesseissa lapsen elämäntilanteesta ja kehityksestä johtuvat erityiset tarpeet.

Moniammatillinen asiantuntijuus

Moniammatillisten työryhmien osaamista hoidossa, kasvatuksessa ja opetuksessa sekä asiakaslähtöistä kumppanuutta kehitetään edelleen.

Tutkimus- ja kehittämistyö

Vahva tutkimus- ja kehittämistoiminta ohjaa ja todentaa tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointia. Tutkimustietoa hyödynnetään koulukotitoiminnan ja laajemmin lastensuojelun kehittämisessä.