Työryhmä esittää muutoksia Valtion lastensuojeluyksiköitä koskevaan lainsäädäntöön

STM:n asettama vaativan sijaishuollon kehittämistä selvitellyt työryhmä jätti perjantaina 28.8.2020 ehdotuksensa peruspalveluministeri Krista Kiurulle. Työryhmä esittää uutta lakia Valtion lastensuojelulaitoksista, joita ovat Valtion lastensuojeluyksiköt sekä Vankilan perheosasto. Muutoksen myötä historian värittämä koulukoti –termi jää pois käytöstä. Työryhmän ehdotus sisältää mm. uuden määrittelyn Valtion lastensuojeluyksiköiden tehtävistä sekä esityksen johtokunnan korvaamisesta STM:n asettamalla neuvottelukunnalla. Lakia esitetään täydennettäväksi asetuksella, jossa säädettäisiin henkilökunnan valinnasta ja kelpoisuusvaatimuksista sekä neuvottelukunnan tehtävistä.

Työryhmä esittää myös joukon uudistuksia Lastensuojelulakiin, mm. lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmäärän rajaamista 35:een, vaativan sijaishuollon määrittelyä, erityisen huolenpidon määrittelyä sijaishuollon muotona, ei rajoitustoimenpiteenä sekä erityisen huolenpidon henkilöstömitoitusta. Lisäksi esitys sisältää rajoitustoimenpiteitä koskevia uudistuksia.


Lisätietoja:

Työryhmän raportti