Uuden Lagmansgårdenin koulukodin rakentaminen alkaa Pietarsaaressa

Arkkitehtuurikilpailun aikainen kuva: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa uuden Lagmansgårdenin koulukodin Pietarsaaren Pirilöön. Rakennustyöt käynnistyvät kesä-heinäkuun vaihteessa ja valmistuvat arvion mukaan tammikuussa 2025. Tilat otetaan käyttöön arviolta maaliskuussa 2025.

Senaatti-kiinteistöt on allekirjoittanut uuden Lagmansgårdenin koulukodin rakennushankkeen urakkasopimukset 28.6.2023. Hanke toteutetaan jaetulla urakkamuodolla, ja hankkeen pääurakoitsijaksi on valittu JaKe-rakennus Bygg Oy. Ilmanvaihtourakasta vastaa Ab G. Koskela Oy, putkiurakasta Rörman Ab Oy, sähköurakasta Sähköpalvelu Walberg Ab Oy, automaatiourakasta Ouman Oy ja sprinkleriurakasta Lakeuden Sprinkleri Oy. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 13,5 miljoonaa euroa ja laajuus on noin 3 000 bruttoneliömetriä.

Rakennuslupa on myönnetty kesäkuussa, ja rakennustyöt alkavat maanrakennustöillä kesä-heinäkuun vaihteessa. Kokonaisuudessaan hanke valmistuu alkuvuodesta 2025.

Uutta koulukotia on suunniteltu vuodesta 2019 lähtien, jonka jälkeen haasteita ja viivästystä on tuonut muun muassa koronapandemia ja rakennusmateriaalien kustannusten nousu. Jaetulla urakkamallilla saamme valjastettua parhaan paikallisen osaamisen sekä pystymme hallita laatua ja kustannuksia, Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Kimmo Autio kertoo.

Hankkeessa rakennetaan koulukotikonseptin mukainen koulurakennus, kaksi asuinrakennusta, huolto- ja autokatos sekä ulkoilualueet. Koulukotiin toteutetaan erilaisia luokkahuoneita ja osastoja eri käyttötarkoituksiin, 20 majoitushuonetta sekä harraste- ja virkistystiloja. Tavoitteena on toteuttaa kodinomaiset ja toimintaa tukevat, terveelliset ja turvalliset tilat oppilaille ja henkilökunnalle.

Pirilö sijaitsee noin kuusi kilometriä Pietarsaaren keskustasta. Rakentamisalueesta on tehty luontoselvitys, ja rakentamisessa pyritään säästämään ympäröivää luontoa mahdollisimman laajasti.

Senaatin toimintamallien mukaisesti hankkeessa on panostettu vähäpäästöisiin ratkaisuihin niin suunnittelussa kuin työmaalla, ja hankkeessa sovelletaan laajasti ympäristöministeriön Green Deal -sopimuksen ohjeita. Hankkeessa on otettu käyttöön RT-ympäristötyökalu, joka ohjaa ja määrittelee hankkeesta muodostuvaa hiilijalanjälkeä, jota pienennetään muun muassa nykyaikaisella puurakentamisella ja energiaratkaisuilla. Kiinteistö lämmitetään maalämmöllä ja osa kiinteistön sähköstä tuotetaan omalla aurinkovoimalla.

Uusi koulukoti korvaa Lagmansgårdenin koulukodin Pedersöressä. Nykyiset vuonna 1938 rakennetut tilat ovat vanhentuneet eivätkä kaikilta osin vastaa koulukodin toiminnan nykypäivän tilavaatimuksia. Toiminnan laajentuessa nykyiset tilat olisivat vaatineet ison peruskorjauksen ja laajennuksen. Uusien tilojen valmistuttua valtiolla ei ole käyttöä vanhoille tiloille, ja Senaatti-kiinteistöt valmistelee kohteen myyntiä.

Hankkeesta järjestettiin suunnittelukilpailu vuonna 2020 ja sen voitti Anttinen-Oiva Arkkitehdit Oy:n suunnitteluehdotus ”ihop”, jonka pohjalta hanketta on jatkokehitetty.

 

Lisätiedot:

  • Senaatti-kiinteistöt, Kimmo Autio, rakennuttajapäällikkö, puh. 040 631 4484, kimmo.autio@senaatti.fi
  • Valtion koulukodit, Carl-Johan Strömberg, koulukodin johtaja, puh. 029 524 4813, calle.stromberg@valtionkoulukodit.fi
  • Valtion lastensuojeluyksiköt, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kaisa Lepola, johtaja, puh. 029 524 7996, kaisa.lepola@thl.fi